Přidejte se k našemu policejnímu týmu

KLADENSKO – I vy se můžete stát jedním z nás a pomáhat chránit s odvahou.

Kladenští policisté přivítají do svého týmu muže a ženy se smyslem pro zodpovědnou práci, při které budou chránit život a zdraví občanů České republiky a jejich majetek.

Umíte se dobře a rychle rozhodnout? Jste zodpovědní? Chcete pomáhat ostatním? Rádi sportujete? Jste iniciativní při plnění svěřených úkolů? Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání? Nejsou vám cizí slova – čest, odvaha, spravedlnost. Potom hledáme právě Vás a těšíme se, že rozšíříte naše řady a stanete se příslušníky Policie České republiky.

 

Co musíte splňovat?

– být občanem České republiky

– být starší 18 let

– být bezúhonný

– mít středoškolské vzdělání s maturitou

– zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby

 

Co budete k přijímacímu řízení potřebovat?

– platný občanský průkaz

– životopis

– doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (min. maturitní vysvědčení)

 

Jak probíhá přijímací řízení?

 

– domluvení osobní schůzky s personalistkou Bc. Barborou Zíkovou, telefon 725 523 394,

974 873 400,  barbora.zikova@pcr.cz  nebo

–  s ředitelem Územního odboru Kladno plk. Ing. Bc. Václavem Hatlmanem, telefon 724 133 471

    vaclav.hatlman@pcr.cz

– na adrese Územní odbor Policie České republiky Kladno, Havířská 632, 272 53 Kladno.

Na schůzce se dozvíte veškeré informace o práci u PČR, o přijímacím řízení a možnostech rozvoje kariéry budoucího policisty. Schůzka je pochopitelně nezávazná. Obecně se přijímací řízení zahajuje s uchazečem, který splňuje nezbytné podmínky, trvá cca 3 měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení. Jedná se však většinou o jednodenní záležitosti.

 

Lékařské vyšetření – je absolvováno u služebního lékaře/ů, který/ří provedou základní zdravotní vyšetření. Součástí je i vyšetření se zaměřením na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek.

 

Prověrka tělesné zdatnosti – skládá se ze čtyř disciplín (člunkový běh, kliky, celomotorický test, běh na 1000 m).

 

Psychologické vyšetření – spočívá ve zjišťování osobnostní způsobilosti, obsahuje dvě části a to část osobnostní a výkonovou (pozornost, paměť, intelekt, reakční doba…).

 

 

Služební příjem

 

– je tvořen základním tarifem, zvláštním příplatkem (v ÚO Kladno v rozmezí 6.000 až 6.300,- Kč),

příplatkem za směnnost (+ 10% k základnímu tarifu), osobní příplatek, odměna (pracovní, kázeňská),

služební příjem za službu přesčas.

– nově nastupující příslušník má nárok na náborový příspěvek ve výši 150.000,- Kč, který se začne

vyplácet po zkušební době – 6 měsících.

– služební příjem činí 25.720,- Kč, který náleží příslušníkovi po dobu studia základní odborné přípravy

(zároveň mu jsou hrazeny cestovní náhrady, stravné a zajištěno ubytování) a poté mu je služební

příjem zvýšen dle místa služebního zařazení na 30.890 Kč.

 

Co dále Vám můžeme nabídnout?

 

Výsluhový příspěvek

Nárok na výsluhový příspěvek vzniká po 15 letech služebního poměru a to ve výši 20% průměrného služebního příjmu. Podle odsloužených let se příspěvek navyšuje až do maximální výše 50% průměrného měsíčního příjmu při délce služby 30 let.

 

Odchodné

Nárok na odchodné vzniká po odsloužení 6 let a to ve výši jednonásobku služebního příjmu. Odchodné se postupně navyšuje až do šestinásobku služebního příjmu po 21 letech. Je uskutečněno formou jednorázové výplaty.

 

Doba služby, dovolená, služební volno…

– základní doba služby je 37,5 hodin týdně

– 6 týdnů dovolené ročně

– nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů ročně po 15 letech trvání služebního poměru

 

Služební volno s poskytnutím služebního příjmu:

Výkon veřejně funkce (např. člen zastupitelstva, přísedící u soudu), plnění občanské povinnosti (např. svědek, znalec, tlumočník předvolaný k jednání soudu), darování krve a dalších biologických materiálů, účast na státní sportovní reprezentaci, účast na zásahu HZS, účast jako vedoucí, instruktor, zdravotníka apod. na táboře pro děti a mládež, výkon funkce v odborovém orgánu, při činnosti na přednášce, výuce, zkušební činnost.

 

Služební volno při důležitých osobních překážkách:

Vyšetření nebo ošetření příslušníka ve zdravotnickém zařízení, stejně tak doprovod člena rodiny k témuž úkonu, ošetřování nemocného dítěte, vlastní svatba, svatba dětí či rodičů, obstarání pohřbu člena rodiny, stěhování příslušníka při změně služebního místa, služební volno při studiu na VOŠ či VŠ, při účasti na výběrovém řízení nebo k získání dalšího odborného požadavku v rámci PČR.

 

Další benefity:

 

– možnost rekreace v resortních sportovních či rekreačních zařízeních

– letní dětské tábory pro děti příslušníků

– příspěvek na životní a penzijní pojištění, připojištění

– peněžité dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, při pracovním výročí, při

bezplatném darování krve, za odběr kostní dřeně.

– bezúročné půjčky, finanční sociální výpomoc při řešení tíživých a neočekávaných sociálních situací,

postižení živelnou pohromou apod.

– příspěvky na kulturu, sport, tělovýchovu atd.

 

Aktuální volná služební místa na Územním odboru Kladno:

 

Obvodní oddělení Kladno město

Obvodní oddělení Kladno Kročehlavy

Obvodní oddělení Kladno venkov

Obvodní oddělení Slaný

Obvodní oddělení Stochov

Dopravní inspektorát Kladno

Oddělení hlídkové služby Kladno

 

nprap. Jana Šteinerová

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments