Archiv rubriky: Policie žádá o pomoc

Ze zahradního přístavku si zloděj odnesl zejména nářadí

Škoda přesáhla sto tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Zlonice šetří případ vloupání do přístavku na zahradě v Černuci, odkud neznámý pachatel odcizil kromě nářadí další věci. K tomu došlo 5. února, v době od brzké ranní třetí hodiny do dopoledních jedenácti hodin. Tímto jednáním byla poškozenému předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun.

Podle dosavadního šetření dosud nezjištěný pachatel odstranil přišroubovanou plaňku z dvoumetrových vrat vedoucích na zahradu, kdy poté prošel na zahradu a z té vstoupil do neuzamčeného přístavku. Odtud odcizil flexu, aku vrtačku s kufříkem, příklepové vrtačku s kufříkem, horkovzdušnou pistoli, mobilní telefon, dva notebooky a peněženku s osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí.

Ve věci policisté zahájili úkony trestného řízení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost a prosíme o jakékoliv poznatky k možnému pachateli. Pokud jste si někoho podezřelého všimli a mohli byste nám pomoci se ztotožněním osoby, ozvěte se nám na telefonní číslo 974 873 578 nebo na mobil 602 262 793. Využít můžete také linku tísňového volání 158.

 

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
7. února 2022

Speed Marathon 2022

Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích.

Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů. Policie České republiky na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude provádět po celý den měření rychlosti. Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa?  Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích. Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích. Vaše tipy můžete zaznamenat na internetové stránce https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon .

Hlasování proběhne od 1. do 28. února 2022.

nprap. Michaela Nováková

Ze stavebních buněk bylo odcizeno nářadí

Nevšimli jste si někoho podezřelého?

Ve středu 19. ledna dopoledne přijali policisté oznámení o vloupání do několika stavebních buněk, z nichž bylo odcizeno nářadí za několik desítek tisíc korun.

Podle dosavadního šetření dosud neznámý pachatel, v době někdy před půlnocí 18. ledna do dopolední půl desáté následujícího dne, vnikl za užití násilí na oplocený pozemek se stavebními buňkami v katastru obce Tuřany. Tam u celkem pěti buněk vypáčil dveře, z nichž odcizil ruční elektrické nářadí za téměř 80 tisíc korun. Na poškození způsobil škodu okolo 10 tisíc korun.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost a prosíme o jakékoliv poznatky k možnému pachateli. Pokud jste si někoho podezřelého všimli a mohli byste nám pomoci se ztotožněním osoby, ozvěte se nám na telefonní číslo 974 873 572 nebo na mobil 602 262 844. Využít můžete také linku tísňového volání 158.

Děkujeme předem!

 

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
21. ledna 2022

Jízda po kruhovém objezdu

Řidiči často chybují při jízdě okružními křižovatkami.

V minulých dnech byly v Kladně dány k dispozici řidičům další dva kruhové objezdy, které mají usnadnit průjezd městem. Mnoho řidičů však tápe, jak se na této křižovatce chovat. Přinášíme proto pravidla, jak jezdit po kruhovém objezdu.

Kruhový objezd, někdy také nazýván rondel nebo okružní křižovatka, je typ křižovatky kruhového tvaru. Vyvýšený kruh uprostřed rozděluje celý prostor do několika jednoduchých křižovatek, čímž se pravidla i samotný průjezd tímto místem podstatně zjednoduší a urychlí a tím se zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí řidiči pomaleji. I v těchto místech sice dochází k dopravním nehodám, ty však mívají zpravidla jen lehké následky. Zatímco na klasické křižovatce se vozidla střetnou většinou v pravém úhlu nebo čelně, na „kruháči“ se jedná o boční nárazy. Výraznou roli zde hraje i rychlost jízdy vozidel. Výjimku tvoří nehody, kdy řidič z nějakého důvodu, nejčastěji nesoustředěním se na jízdu, středový kruh přehlédne.

Řidiče v sousedním pruhu nesmíte omezit!

Řidič, který přejíždí z pruhu do pruhu, musí dávat znamení o změně směru jízdy a zároveň nesmí ohrozit ani omezit vozidlo v tom pruhu, do kterého se chystá přejet, platí zde tedy obdobná pravidla jako při jakémkoli jiném přejíždění z pruhu do pruhu.

Pokud tedy jedete ve vnitřním pruhu a chcete vyjet ven z kruhového objezdu, musíte dávat znamení o změně směru jízdy a současně nesmíte ohrozit ani omezit řidiče, který jede ve vnějším jízdním pruhu. V takové situaci se možná nevyhnete nutnosti objet kruhový objezd vícekrát.

Pravidla jízdy kruhovým objezdem

  1. stejně jako u „obyčejných“ křižovatek je třeba dbát zvýšené pozornosti i opatrnosti před vjezdem na objezd, během jízdy tímto místem i při vyjíždění,
  2. při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru tzv. blikat (řidič musí jet vždy doprava, jinou možnost nemá),
  3. jízda po kruhovém objezdu se považuje za přímou, proto se nebliká ani při projíždění rondelem,
  4. bliká se pouze před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu a při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu

Znamení o změně směru jízdy § 30 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

(1) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

2) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.

3) Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné například pro šířku nákladu nebo za snížené viditelnosti, musí se dávat znamení jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou. Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.

(4) Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení o změně směru jízdy paží se dává jen před započetím jízdního úkonu.

(5) Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

  1. Sledujte dopravní značení!
  2. a) Pokud je před kruhovým objezdem umístěná dopravní značka – Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě, musí řidič dát přednost v jízdě všem vozidlům, jezdcům na zvířatech i cyklistům nacházejícím se na okružní křižovatce.
  3. b) Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí přednost zprava.

Jízda křižovatkou § 22 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

(1) Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.

(2) Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

(3) Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.

(4) Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.

(5) Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Pokud má vjezdová komunikace do kruhového objezdu více pruhů, do pravého jízdního pruhu, který je vně kruhového objezdu, se řadí vozidla opouštějící objezd první odbočkou, do vnitřního jízdního pruhu (levého) vozy opouštějící objezd poslední odbočkou. Vždy sledujte i vodorovné dopravní značení – čáry na silnici.

nprap. Michaela Nováková

Dům v rekonstrukci se stal terčem zloděje

Pomozte zjistit pachatele.

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 přijal operační důstojník oznámení na tísňovou linku 158, že v obci Klobuky – Kobylníky došlo k vloupání do rodinného domu v rekonstrukci.

Neznámý pachatel v době od 29. listopadu 2021 do 2. prosince 2021 vnikl nejprve na oplocený pozemek a následně do nemovitosti, kde vypáčil dveře do improvizovaného skladu stavebního materiálu, ze kterého odcizil benzinovou řetězovou pilu a LED světlomet. Škoda na odcizených byla vyčíslena na 6 tisíc a poškozením způsobil škodu ve výši 2 tisíce korun.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše zmiňované nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

 

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
7. prosince 2021

Hledáme svědky střetu vozidla a cyklisty

Řidič z místa nehody ujel, aniž by zastavil a poskytl zraněnému pomoc.

Policisté z kladenského dopravního inspektorátu se obrací s žádostí na veřejnost ohledně svědectví dopravní nehody a jejímu řádnému objasnění.

K dopravní nehodě do Slaného – Netovice vyjížděli policisté se záchranáři v pátek 3. prosince 2021 v půl šesté ráno. Podle dosavadního šetření k ní došlo pravděpodobně tak, že dosud neztotožněný řidič v nezjištěném vozidle jel ve směru k obci Slaný, kde při předjíždění cyklisty jedoucího ve stejném směru, ho svou jízdou ohrozil a vozem se střetl s levou nohou cyklisty. Vlivem toho 47letý bicyklista spadl vpravo do přilehlého příkopu, čímž si způsobil zranění, s nímž byl převezen do slánské nemocnice. Nezjištěný řidič na místě dopravní nehody nezastavil a pokračoval dál v jízdě, aniž by splnil své zákonné povinnosti.

Policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří se pohybovali v uvedeném místě nebo místem projížděli a mají například palubní kamery, aby se přihlásili osobně na Policii ČR, buď přímo policistům z Dopravního inspektorátu Kladno na adrese Havířská 632 nebo telefonicky na telefonním čísle 974 873 250. Využít můžete také linku 158.

 

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
6. prosince 2021

Pátrání po vozidle

Viděli jste Citroen Xsara? …kontaktujte policii.

Slánští policisté vyhlásili pátrání po odcizeném vozidle Citroen Xsara, RZ: 9S7 1350, barva modrá metalíza, rok výroby 1999, VIN: VS7N2RHYS36633748.

Neznámý pachatel automobil odcizil v noci z úterka na středu, tj. v době od 19:00 hodin dne 19. října 2021 do 08:00 hodin dne 20. října 2021, na adrese Slaný, ulice Cyrila Boudy. Škoda byla vyčíslena na 15. 000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin neoprávněné užívání cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Po vozidle je vyhlášeno celostátní pátrání. Jakékoliv informace o odcizeném automobilu můžete sdělit policistům na kteroukoliv policejní služebnu, nebo na bezplatnou linku 158. 

Děkujeme za spolupráci.

 

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
21. října 2021

Vykradená trafika

Viděli jste zloděje, kontaktujte policii.

Slánští policisté prošetřují vloupání do trafiky na křižovatce ulici Jungmannova a Dražkovická ve Slaném. Neznámý pachatel v době od 16:00 hodin dne 9. září 2021 do 4:40 hodin dne 10. září 2021 vypáčil oplechování trafiky, čímž vytvořil otvor, kterým vnikl do stánku a zde odcizil cigarety, tabák a drobné mince, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 81.000,- Kč. Poškozením vznikla škoda 1.000,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené trafiky v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

Z firmy zmizely kabely

Pomozte vypátrat zloděje.

V pátek 3. září 2021 přijal operační důstojník na tísňovou linku 158 oznámení, že ve Slaném došlo ke krádeži kabelů.

Neznámý pachatel v době od 4:30 do 6:30 hodin dne 3. září 2021 v ulici Záfortenská odcizil nezjištěným způsobem Cyky kabel 3×95+50 v délce 10 metrů, a to z kabelové chráničky, která se nachází v přední části nezabezpečeného areálu společnosti zabývající se prodejem elektro materiálu. Škoda byla vyčíslena na 13.000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené společnosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

Hledáme svědky kolize

Byli jste svědky dopravní nehody, kontaktujte policii.

Včera 18. srpna 2021 v 18:30 hodin došlo ve Slaném na křižovatce ulici Žižkova a Plynárenská k dopravní nehodě osobního vozidla a chodce. Na přechodu pro chodce se střetl pětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla Toyota Yaris s dvanáctiletým chlapcem, který se po přechodu pohyboval směrem od dětského hřiště. O přes intenzivní brždění řidiče došlo ke srážce, kdy dítě přepadlo přes přední blatník na čelní sklo a následně dopadlo na vozovku před automobil. Chlapec byl po dopravní nehodě letecky transportován do pražské nemocnice s podezřením na zlomeninu dolní končetiny. Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou.

Aby mohl být průběh srážky náležitě vyšetřen, žádá vyšetřující policista svědky, kteří se v inkriminovanou dobu pohybovali v místě křižovatky (jedná se např. o ostatní řidiče, nebo i o chodce), aby se přihlásili na kladenský dopravní inspektorát osobně, nebo kontaktovali policisty na telefonním čísle 974 873 250, 251. 255, nebo na mobilním telefonu 702 207 630. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková