Archiv autora: Michaela Nováková

Autor: Michaela Nováková

AUTOR PŘÍSPĚVKU Oddělení tisku a prevence Havířská 632 272 53 Kladno

Bez řidičáku a navíc pod vlivem

Osmatřicetiletý řidič neměl za volantem co dělat.

Včera 10. října 2020 po poledni zastavila policejní hlídka ve Slaném v Ouvalově ulici osobní motorové vozidlo Škoda Fabia, aby u řidiče provedla běžnou kontrolu. Za volantem automobilu zjistili policisté osmatřicetiletého řidiče ze Sokolovska, u něhož lustrací zjistili, že má uložen od srpna letošního roku do června 2022 uložen platný zákaz řízení motorových vozidel. Dále u muže provedené zkouška na alkohol byla s pozitivním výsledkem. Řidič nadýchal 1,51 a 1,45 promile a v neposlední řadě musíme zmínit i výsledek testu na grady, který byl u hříšníka proveden a i ten byl pozitivní a to na látku amfetamin/metamfetamin. Muž se na žádost policistů podrobil odběru biologického materiálu ve slánské nemocnici.

Případ je prošetřován jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a nezodpovědnému řidiči hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Alkohol a drogy za volant a řídítka nepatří

Alkohol je lidmi považován za tvůrce dobré nálady číslo jedna, při všech příležitostech je nabízen a společné pití je ve společenském životě tolerováno. Na silnici je ovšem s legrací konec. Zde je opilý řidič nebezpečím pro sebe i pro své okolí. Alkohol a řízení k sobě prostě nepatří. Stejně tak je tomu i s dalšími drogami, které jsou oblíbené v řadě případů mezi mladými lidmi.

V České republice je nejvyšší spotřeba piva na jednoho obyvatele, vysoká je i spotřeba dalších alkoholických nápojů. Alkohol však zpomaluje procesy v mozku, činí člověka méně pozorným, ale současně dává falešný pocit důvěry. Čím více pijete, tím více je váš mozek zasažen. Významně se zvyšuje vaše šance havarovat a následky bývají většinou smrtelné.

Alkohol zpomaluje reakce

Alkohol ovlivňuje schopnost mozku kontrolovat a koordinovat pohyby těla. To pak reaguje na neočekávané situace mnohem pomaleji a mění tak normální situace na silnici, které jsou pod kontrolou, na situace skrytě nebezpečné. Ovlivňuje i schopnost posoudit rychlost a vzdálenost ve vztahu k nehodě. Pod vlivem alkoholu si řidič myslí, že je lepším řidičem, než ve skutečnosti. Přirozené zábrany se s přibývajícím vlivem alkoholu ztrácejí.

Alkohol na lidskou psychiku působí ve dvou rozdílných fázích. Lidé, jejichž koncentrace alkoholu v krvi je pod 0,55 ‰ se mohou cítit lépe, psychicky lehčeji, uvolněněji a své okolí mohou vnímat velmi pozitivně. Přestože se člověk s uvedenou koncentrací alkoholu v krvi může cítit výrazně lépe než ve zcela střízlivém stavu, usednout za volant rozhodně nesmí. Pozitivní a zlehčené vnímání je způsobeno utlumením, narušením vnímání reality a zkreslením aktuální situace. V silničním provozu tento stav způsobí, že i jen lehce podnapilý člověk vznikající rizikové situace sice vnímá, ale neuvědomuje si možná rizika a snadno je podhodnotí. Podhodnocení rizika pak znamená pozdější reakci a delší brzdnou dráhu.

Překročení této koncentrace může ovšem nastat velmi rychle, pokud se v pití nekontrolujeme. Velmi důležitým aspektem, který je potřeba mít na paměti je, že hladina alkoholu v krvi stoupá ještě po určitou dobu od dopití poslední sklenice. Po překročení koncentrace 0,55 ‰ alkoholu v krvi začíná převažovat negativní efekt jeho účinku na lidský organismus – člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu.

Vliv na periferní vidění

Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu za volantem a přeceňování řidičských schopností, ale má i výrazný vliv na periferní vidění řidiče. Zvýšená míra alkoholu v krvi řidiče způsobuje tzv. „tunelové vidění“. To znamená, že zorné pole řidiče se při zvyšující se hladině alkoholu v krvi snižuje a řidič je schopný čím dál tím méně vnímat celý prostor před sebou. Jestliže střízlivý řidič je schopen vnímat celý prostor, řidič s 0,8 promile v krvi již necelé tři čtvrtiny prostoru a řidič s 1, 8 promile v krvi již necelou třetinu. Je potřeba si uvědomit, že i když opilý řidič pojede pomalu, jeho zorné pole je snížené, a to je zdrojem potenciálních konfliktů i závažných dopravních nehod.

Mladí řidiči a alkohol a drogy

Podle poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO) je riziko, že mladý řidič ve věku do 25 let zaviní dopravní nehodu pod vlivem alkoholu minimálně 3 x vyšší než, že zaviní dopravní nehodu pod vlivem alkoholu jako řidič ve věku nad 25 let. Riziko zavinění smrtelné dopravní nehody jako mladý řidič ve věku do 20 let pod vlivem alkoholu je minimálně 5 x vyšší než zavinění dopravní nehody pod vlivem alkoholu jako řidič ve věku nad 30 let. Mladý řidič (řidič ve věku do 25 let) s 0,3 promile alkoholu v krvi vezoucí dva spolucestující je 34 x více vystaven riziku být účastníkem dopravní nehody než řidič ve věku 30 let a výše s 0,00 promile alkoholu v krvi vezoucí 1 spolucestujícího. Ve věkové skupině 20 – 24 let je četnost úmrtí v důsledku dopravních nehod dvanáctinásobná oproti úmrtí v důsledku konzumace nelegálních drog.

Jízda pod vlivem drog se ve statistikách Policie ČR stále objevuje relativně málo. Bohužel, stále rostoucí obliba nelegálních drog mezi určitou skupinou mládeže vede k předpokladu, že statistika nehodovosti pokrývá pouze vršek ledovce. S cílem boje proti drogám za volantem je Policie ČR vybavována detekčními přístroji, které jsou schopny orientačně zjistit přítomnost drogy u řidiče.

Poznáte opilého řidiče?

Pokud uvidíte řidiče, jehož jízda vykazuje níže uvedené znaky, zvyšte svou pozornost. Pokud řidič zastaví, pokuste se zjistit, co se skutečně děje. Nemusí se vždy jednat o řidiče opilého, ale i nemocného (např. náhlá srdeční slabost apod.), který potřebuje vaši pomoc. V každém případě by se takový člověk neměl aktivně účastnit silničního provozu. Rozumné je tak zavolat policii.

Rizikové chování s přímou souvislostí na alkohol nebo náhlou změnu zdravotního stavu se vyznačuje těmito znaky:

 • kličkování po silnici,
 • jízda se staženým bočním okénkem v chladném počasí,
 • nebezpečné míjení ostatních účastníků a překážek v provozu (malý odstup),
 • jízda po střední dělicí čáře,
 • jízda nepřirozeně velkými oblouky v zatáčkách,
 • nepřirozeně pomalá jízda v daném úseku,
 • nedodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla,
 • jízda bez rozsvícených hlavních světel, zapomínání dávání znamení o změně směru jízdy.

Za jak dlouho vymizí alkohol z krve?

Mnozí se mylně domnívají, pokud neusednou za volant rovnou po požití alkoholu, že stačí několik hodin spánku k tomu, aby se veškerý alkohol z těla odstranil. Bohužel neexistuje žádný skutečně ověřený recept na to, jak zvýšenou hranici alkoholu v krvi snížit.

Alkohol se po požití nápoje, který jej obsahuje, postupně dostává z trávicího systému do krve. Protože není v organismu ve větším množství běžně přítomen a lze jej tak pokládat za cizorodou látku – drogu –, snaží se jí tělo odbourat. Záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují rychlost, s jakou se alkohol z těla vyloučí. Vyloučení části alkoholu probíhá prostřednictvím dechu, potu a moči. Zbytek je zpracován v trávicím systému. Mezi hlavní faktory, které mají na mechanismus odbourávání alkoholu z těla vliv, patří výška, hmotnost a pohlaví, stejně jako např. rychlost s jakou alkohol přijímáme. Za hodinu se tělo může zbavit zhruba 0,1 promile. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo sportuje. Ani černá káva nebo tučná jídla zde nemají potřebný účinek. A nějaká zázračná pilulka proti opilosti neexistuje.

Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. Výsledky výzkumů jasně ukázaly, že již hodnota kolem 0,2 promile v krvi způsobuje prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.

V tabulce jsou orientační výpočty u mužů pro jejich tělesnou hmotnost 75 kg, u žen pak pro 60 kg. Lidé s větší hmotností zpracovávají alkohol rychleji, lidé s nižší hmotností pomaleji. Při výpočtu není brán v úvahu resorpční deficit, který kolísá podle toho, jaká byla požita potrava. Děti a mládež, lidé s určitými nemocemi a léčení určitými léky mohou odbourávat alkohol mnohem pomaleji, nežli uvádějí jakékoliv tabulky.
Alkohol v krvi – pocity a chování

Promile Pocity Chování
0,4 ‰ určitý pocit uvolnění vyšší riziko úrazů
0,6 ‰ změny nálady (např. zhoršený úsudek, veselost) ovlivněna schopnost rozhodování
0,8 ‰ pocity tepla, euforie určitá ztráta zábran, zhoršené sebeovládání, horší postřeh, podstatně vyšší riziko úrazů při řízení
1,2 ‰ vzrušení, emoční povídavost, možnost projevů nekontrolovatelného impulsivního jednání
1,5 ‰ zmatenost, přihlouplost setřelá řeč, možnost bezvědomí, agrese
2,0 ‰ výrazná opilost obtížná řeč, dvojité vidění, poruchy paměti
3,0 ‰   možnost bezvědomí
4.0 ‰ a více   bezvědomí, možnost smrtelné otravy

Pokud si nejste jisti, zda již můžete usednout za volant, pořiďte si detekční trubičky, nebo digitální alkohol-tester. Cena těchto pomůcek je dnes již velmi příznivá. Ve srovnání s lidským životem je pak naprosto bezvýznamná. Pokud se i jen občas napijete, investujte do své budoucnosti.

Kocovina za volantem

Po „středním zatížení alkoholem“ trvá podle odborníků zhruba 2-3 dny, nežli se tělo zotaví. To je déle, nežli doba, za kterou vymizí alkohol z krve. Souvislost mezi požitím alkoholu a dopravní nehodou nelze v tomto případě prokázat. Jenže těžší úraz při dopravní nehodě je daleko nepříjemnější, nežli pokuta. Zkušební jízdy a pokusy na trenažérech v období kocoviny jasně prokázaly zhoršenou schopnost řídit.

Větší dávky alkoholu tlumí vylučování hormonu ADH. To vede k větším ztrátám tekutin a minerálních látek z těla.

Alkohol narušuje hospodaření s cukry v játrech a krvi. Požití většího množství alkoholu spolu s kratším hladověním může vést k poklesu hladiny krevního cukru a dokonce i ke stavům bezvědomí.

Únava a nevyspání po nějaké oslavě samy o sobě zhoršují schopnost řídit. K tomu ještě přistupuje zátěž, kterou pro mozek, játra a další orgány představuje alkohol.

Předchozí požití alkoholu může také zhoršit řadu nemocí, které snižují schopnost řídit motorové vozidlo.

Zdroj: BESIP

nprap. Michaela Nováková

V případu dopravní nehody padlo obvinění

Řidič hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až šest let.

V minulém týdnu zahájil vyšetřovatel služby kriminální policie a vyšetřování trestní stíhání osmapadesátiletého muže z Kladna, jako obviněného ze zločinu usmrcení z nedbalosti, kterého se dopustil 9. června 2020 jen několik minut po poledni ve Slaném na autobusovém nádraží.

Obviněný řidič autobusu při najíždění mezi ostrůvky zastávek neúmyslně zavinil dopravní nehodu, když nepřizpůsobil rychlost jízdy autobusu svým schopnostem a vlastnostem vozidla a při zatáčení vlevo mezi ostrůvky zastávek nezvládl řízení a s vozidlem najel na výše zmiňovaný ostrůvek, kde se v té době zdržovala skupinka nezletilých dětí. Při kolizi narazil do sedmiletého chlapce, který na následky poranění na místě dopravní nehody zemřel.

V rámci prověřování byli osloveni soudní znalci z oboru silniční dopravy, kteří neshledali, že by byla příčinou dopravní nehody technická závada autobusu.

nprap. Michaela Nováková

 

Michaela Nováková

30 září, 2020

Z parkovacího stání zmizel Passat.

V pondělí 28. září 2020 přijali policisté Obvodního oddělení Slaný oznámení od pětatřicetiletého muže, že v blíže nezjištěné době od 25. září 2020 od 12:45 hodin do 28. září 2020 do 17:00 hodin, v ulici Gagarinova ve Slaném bylo odcizeno jeho osobní vozidlo tovární značky VW Passat, černé barvy, RZ: 5SC 2971. Škoda byla vyčíslena na 250.000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli rozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Po vozidle je vyhlášeno celostátní pátrání. Jakékoliv informace o odcizeném automobilu můžete sdělit policistům na kteroukoliv policejní služebnu, nebo na bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

Senioři okradeni v obchodním domě

Poznáte ženu na fotografii, kontaktujte Policii ČR.

V uplynulém období se na policisty Obvodního oddělení Slaný obrátil sedmaosmdesátiletý muž, aby oznámil krádež kabelky, ke které došlo 30. června 2020 v obchodním domě ve Slaném v ulici Ouvalova.

Senior vyrazil nakupovat v dopoledních hodinách se svou jedenaosmdesátiletou přítelkyní, která uložila do nákupního vozíku svou kabelku, ve které měla své věci, ale i věci oznamovatele. Jednalo se osobní doklady, doklady od vozidla, klíče, platební kartu a finanční hotovost.

Pravděpodobně byli zaujati vybíráním zboží a nevěnovali pozornost odloženému zavazadlu, čehož využila zatím nezjištěná žena, která kabelku z vozíku odcizila.

Začátkem srpna 2020 se na policisty obrátila i výše zmiňovaná poškozená žena, aby policistům sdělila, že jí navíc byla z bankovního účtu vybrána finanční hotovost ve výši 25.000,- Kč a to prostřednictvím odcizené platební karty. Tuto skutečnost zjistila, když jí byl doručen bankovním domem výpis z účtu.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a pachatelce hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Na základě provedeného šetření a po zhlédnutí záznamu kamerového záznamu, který byl pořízen v obchodním domě, se vyšetřujícím policistům podařilo zjistit podobu ženy, která odcizila seniorce zavazadlo.

Aby se ji podařilo zdárně vypátrat a dopadnout, přivítali by policisté poznatky od občanů, které by vedly k odhalení totožnosti této ženy.

Jakékoliv informace k její osobě je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Policie ČR opětovně upozorňuje občany, aby pečlivě střežili svůj majetek!!!

Opět přinášíme několik důležitých rad:

 • Nenoste s sebou velkou hotovost.
 • Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních kapes u kalhot.
 • Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo si zapište odděleně.
 • V případě její krádeže okamžitě volejte pobočku banky či spořitelny a oznamte tuto situaci.
 • Nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách.
 • Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cennosti.
 • Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. Nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a nákupem.
 • Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zlodějem vyzýváte a navíc ztěžujete provedení krádeže.
 • Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.
 • Peníze nenoste v batůžku na zádech, kam nevidíte.
 • Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte zvýšenou pozornost bezprostřednímu okolí a nespouštějte ze svých zavazadel oči.
 • Ztráta peněz není jediným důsledkem vaší neopatrnosti, můžete přijít i o doklady (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas, kreditní karty) či klíče od bytu, od auta nebo jiné cennosti.

nprap. Michaela Nováková

Pomozte vypátrat pohřešovanou ženu

Dne 26. listopadu 2019 přijali operační důstojník na linku 158 oznámení o pohřešování pětačtyřicetileté ženy ze Slaného. Žádáme proto veřejnost, aby pomohla při vypátrání pohřešované. Informace k pohřešované naleznete zde.

Děkujeme za spolupráci.

Pokud odkaz již není aktivní, osob byla vypátrána (nebo pátrání již není aktivní).

nprap. Michaela Nováková

Zloděj si vyhlédl novostavbu

Pomozte ho policistům vypátrat.

V úterý 15. října 2019 v ranních hodinách se na policisty prostřednictvím tísňové linky 158 obrátil devětadvacetiletý muž, aby oznámil, že během noci ze 14, na 15. října 2019 se neznámý pachatel vloupal do novostavby v ulici Mánesova ve Slaném. Zloděj do objektu vnikl po vylomení okna v přízemí a z nemovitosti odcizil různé nářadí v celkové hodnotě 200.000,- Kč. Poškozením vznikla škoda 10.000,- Kč.

Případ je prošetřován policisty Obvodního oddělení Slaný jako přečin krádeže a přečin poškození cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

Ze stavby mostu zmizela nejen elektrocentrála

Pomozte policistům zjistit zloděje.

Oznámení na linku 158 učinil včera 8. října 2019 v ranních hodinách stavbyvedoucí firmy, která pracuje na rekonstrukci mostu na silnici D/7 u obce Hořešovice. Sdělil policistům, že v noci z pondělí 7. 10. 2019 na úterý 8. 10. 2019 v době od 18:00 do 7:00 hodin odcizil neznámý pachatel z místa rekonstrukce elektrocentrálu Europover 16kW v hodnotě 80.000,- Kč a dva kusy palet s padesáti kusy rolí navařovací lepenky v hodnotě 50.000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo pachatele, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňovaného zloděje, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Slaný, nebo vyšetřovatele případu kontaktovat telefonicky na čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

 

V minulém týdnu proběhla na území Středočeského kraje rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce.

Policisté se zaměřili na to, aby se všichni řidiči věnovali plně řízení vozidla, zejména kontrolovali, zda dodržují zejména zákaz držení záznamových a hovorových zařízení za jízdy.

Samozřejmě kontrolovali i dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně se hlídky zaměří na pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, problematiku ilegální migrace, převážení drog apod.

V okrese Kladno proběhla tato akce ve dvou dnech a to v pondělí 16. září 2019 a ve čtvrtek 19. září 2019.Dp akce bylo nasazeno několik desítek policistů jak z dopravního inspektorátu, tak z obvodních oddělení. Celkem bylo během těchto dvou dnů zkontrolováno 109 vozidel. Bylo zjištěno šest přestupků, z nich čtyři byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu. Dvěma řidičům byla na místě udělená bloková pokuta. Tři řidiči byli při kontrole pod vlivem návykových látek.

V podobných dopravních akcích budou policisté pokračovat i v následujícím období.

nprap. Michaela Nováková

EDWARD odstartoval letos v ČR

European Day Without a Road Death (EDWARD) je celoevropským projektem organizace TISPOL a jeho cílem je zvyšování povědomí o bezpečnosti silničního provozu i výrazné snižování počtu úmrtí a vážných zranění při nehodách na evropských silnicích. Roadtrip propagačního vozu projektu odstartoval v pondělí 16. září 2019 v poledne v Praze a rozveze poselství napříč Evropou. 

Projekt EDWARD

Projekt EDWARD je mezinárodní preventivní akce zaměřená na snižování počtu následků zejména těch nejvážnějších dopravních nehod. Projekt vznikl v roce 2016 a termínově každoročně navazuje na Evropský týden mobility. V letošním roce připadá „evropský den bez úmrtí v silničním provozu“ na 26. září 2019. Aktivity projektu se ovšem neváží pouze k jedinému datu, jedná se o celoroční akci, která byla letos zahájena na dubnovém zasedání organizace TISPOL v Praze. 

EDWARD má vlastní webové stránky projectedward.eu a k dispozici je i česká verze stránek. Zde je možné se dozvědět více informací nejen o projektu, ale i o akcích s ním spojených. Webové stránky nabízejí také možnost učinit osobní závazek vůči bezpečnosti silničního provozu a složit tzv. Slib bezpečnosti. Každý účastník silničního provozu, který slib složí, se zde elektronickou cestou zavazuje mimo jiné k ohleduplnému, soustředěnému a bezpečnému chování v provozu na pozemních komunikacích.

České aktivity v projektu EDWARD 2019

Propagační roadtrip projektu odstartoval letos poprvé v České republice. Vozidlo zahájilo jízdu 16. 9. 2019 ve 12:00 hodin v Zítkových sadech a zamířilo k německým hranicím. Cestou se zastavilo u společné česko-německé silniční kontroly a bude pokračovat přes Německo do dalších evropských zemí. Cílem propagační jízdy je Brusel v Belgii.

Součástí pondělní akce v Zítkových sadech bylo také zahájení „Výstavy andělů“, která se letos koná již podruhé. Letošní téma je zaměřené na chodce zemřelé v roce 2018 na území hl. m. Prahy. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil mimo jiné plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý pověřený řízením služby dopravní policie.

Projektu vyjádřil plnou podporu také policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar, který nejenže udělil záštitu zmiňované „Výstavě andělů“, ale také osobně složil Slib bezpečnosti. Navíc policejní prezident vyzval policisty a čelní představitele orgánů státní správy osobním dopisem k šíření myšlenky projektu a k přijetí slibu.

Jak se připojit k projektu EDWARD?

Slib bezpečnosti může složit každý z nás na webových stránkách projectedward.eu.

Plk. Zlý ke slibu dodává: „Věříme, že již samotné seznámení se s obsahem slibu přiměje čtenáře k zamyšlení se nad obrovskou zodpovědností, ale i zranitelností každého účastníka silničního provozu. Přemýšlejme, co můžeme změnit. Vždyť každé úmrtí spojené s dopravní nehodou je tak zbytečné!“

nprap. Michaela Nováková

 

Usedl za volant pod vlivem alkoholu

Navíc nevlastní řidičský průkaz.

V sobotu 14. září 2019 jen několik minut před jednou hodinou odpolední se rozhodli ve Slaném v Pastýřské ulici policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zastavit a zkontrolovat osobní vozidlo Škoda Felicia.

Jako řidič byl zjištěn čtyřiapadesátiletý muž ze Slánska, který byl hlídkou vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení a provozu silničního motorového vozidla. Policejní výzvě vyhověl, avšak nepředložil řidičské oprávnění s odůvodněním, že jej nevlastní.

Následně byl „řidič“ požádán, aby se podrobil dechové zkoušce na alkohol, čemuž vyhověl a byly mu naměřeny hodnoty 1,24 a 1,35 promile. Poté následovalo u muže lékařské vyšetření ve slánské nemocnici spojené s odběrem biologického materiálu.

Skutek je šetřen jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a podezřelému muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

 

Alkohol

Ač se to nezdá, alkohol je docela tvrdá droga (předávkování může způsobit smrt a snadno na něm vzniká závislost). Problém s alkoholem má v ČR 25% mužů a 10% žen. Podle statistik z roku 2010 je v naší zemi asi půl miliónu lidí na alkoholu závislých. Alkohol je legální a společensky tolerovaný – je tudíž všude a máme tendence rizika s ním spojená podceňovat („je to jenom pivo“, „jedno neuškodí“, „vždyť piju desítku!“ „jednoho panáka ani necítím“, „jsem úplně v pohodě“ atd. – podobné hlášky jsem slyšela už mockrát).

Tlumič nebo nakopávák?

Alkohol patří mezi tlumivé drogy – při nadměrné konzumaci působí sedativně, zpomalí dýchání a může dojít až k zástavě dechu. Aby to ale nebylo tak jednoduché, účinky se v průběhu konzumace mění s požitým množstvím: menší množství působí jako stimulant – člověk je rozjařený, uvolněný, hýří vtipem, roste mu sebevědomí a má pocit, že má více energie, s narůstajícím počtem drinků dochází ke snížení pozornosti a útlumu až spánku (nastupují sedativní, tlumivé účinky).

Kromě toho alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění – je to jako kdybys na svět koukal z nějaké roury. Z myšlení se vytratí racionalita, úsudek je pokřivený. U opilých lidí jsou také časté sklony k agresi. Alkohol odbourává zábrany a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci.

Co z toho plyne pro řidiče?

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbání se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.

Člověk pod vlivem si více věří a jeho rozjařenost a sebevědomí mají za následek, že více riskuje, jede rychleji, rozpálí to na rovince, řeže zatáčky a prostě si to užívá. Má pocit, že mu řízení perfektně jde a je z toho v euforii. Možná nebezpečí si nepřipouští, jeho zábrany padly. Zkreslené vnímání si neuvědomuje, připadá si „normálně“, resp. mnohem lépe a schopněji, než normálně.

Bohužel ale jeho tělo ani mysl nefungují stejně, jako za střízliva, stává se, že chybně šlápne, jeho pohyby volantem mohou být neadekvátní situaci, špatně odhadne vzdálenost či přiměřenou rychlost vzhledem k terénu a navíc nevnímá plně, co se kolem děje (tunelové vidění).

V případě nenadálé události reaguje přehnanou silou (dupne na brzdu příliš zhurta, strhne volant), avšak mnohem později, než střízlivý řidič.

To všechno (dohromady i samostatně) může mít naprosto fatální následky!

Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu a tak trochu předvídat jejich chování. Počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty, kterým je úplně jedno, že zrovna jedu. A opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.

Co hrozí za „řízení pod vlivem“

Kromě toho, že riskujeme bouračku, za kterou opilý řidič nese zodpovědnost i v případě, že nehodu zavinil někdo jiný, riskujeme také „papíry“.

Z hlediska zákona je důležité, zda je řidič vlivem návykové látky ve stavu, který vylučuje způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo. Hranice, kdy obviněný již není způsobilý bezpečně řídit motorové vozidlo je u každého jiná, na základě lékařských posudků je však prokázáno, že nikdo není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, pokud hladina alkoholu v jeho krvi přesahuje 1 promile. Proto je 1 promile hranice pro trestný čin. Pokud je hladina alkoholu nižší, věc je řešena příslušným městským úřadem jako přestupek.

Zrádný zbytkový alkohol

Zatímco přímo po skleničce jde řídit jen málokdo, ráno po večírku usedne za volant spousta lidí a ani si neuvědomí, že mohou být pro sebe i okolí nebezpečím. Pro policii je to přitom alkohol jako alkohol. Nerozlišuje mezi zbytkovým a čerstvým. Pro takzvaný zbytkový alkohol je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce. Může mít i hladinu dosahující až jednoho promile, a přitom si myslet, že už je v pořádku.

Už při nikterak výjimečné situaci, kdy si dá pětasedmdesátikilový muž mezi osmou večerní a půlnocí čtyři piva a panáka, může ještě ráno při cestě do práce nadýchat 0,26 promile. A přijít tak o řidičák až na půl roku.

Jízda s opilým řidičem? Nikdy!

Snad každý se někdy dostane do situace, kdy mu někdo nabídne svezení autem, přičemž řidič před jízdou pil, nebo má v sobě jiné omamné látky. Někdy je těžké říct ne, ale tady jde o život. O tvůj život. Pravděpodobnost nehody je u řidiče, který pil mnohem vyšší!

 • od 0,3 do 0,9 promile – 7x větší
 • od 1,0 do 1,4 promile – 31x vyšší
 • nad 1,5 promile – 128x větší

NIKDY NESEDEJ DO AUTA K ČLOVĚKU, KTERÝ PIL!

Alkohol negativně ovlivňuje schopnost posoudit rychlost, vzdálenost ve vztahu k okolí, zhoršuje schopnost rozeznat pohybující se světla, způsobuje tzv. tunelové vidění (tj. zmenšuje zorné pole) a zhoršené vnímání barev.

nprap. Michaela Nováková