Archiv autora: Michaela Nováková

Autor: Michaela Nováková

AUTOR PŘÍSPĚVKU Oddělení tisku a prevence Havířská 632 272 53 Kladno

Senioři okradeni v obchodním domě

Poznáte ženu na fotografii, kontaktujte Policii ČR.

V uplynulém období se na policisty Obvodního oddělení Slaný obrátil sedmaosmdesátiletý muž, aby oznámil krádež kabelky, ke které došlo 30. června 2020 v obchodním domě ve Slaném v ulici Ouvalova.

Senior vyrazil nakupovat v dopoledních hodinách se svou jedenaosmdesátiletou přítelkyní, která uložila do nákupního vozíku svou kabelku, ve které měla své věci, ale i věci oznamovatele. Jednalo se osobní doklady, doklady od vozidla, klíče, platební kartu a finanční hotovost.

Pravděpodobně byli zaujati vybíráním zboží a nevěnovali pozornost odloženému zavazadlu, čehož využila zatím nezjištěná žena, která kabelku z vozíku odcizila.

Začátkem srpna 2020 se na policisty obrátila i výše zmiňovaná poškozená žena, aby policistům sdělila, že jí navíc byla z bankovního účtu vybrána finanční hotovost ve výši 25.000,- Kč a to prostřednictvím odcizené platební karty. Tuto skutečnost zjistila, když jí byl doručen bankovním domem výpis z účtu.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a pachatelce hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Na základě provedeného šetření a po zhlédnutí záznamu kamerového záznamu, který byl pořízen v obchodním domě, se vyšetřujícím policistům podařilo zjistit podobu ženy, která odcizila seniorce zavazadlo.

Aby se ji podařilo zdárně vypátrat a dopadnout, přivítali by policisté poznatky od občanů, které by vedly k odhalení totožnosti této ženy.

Jakékoliv informace k její osobě je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Policie ČR opětovně upozorňuje občany, aby pečlivě střežili svůj majetek!!!

Opět přinášíme několik důležitých rad:

 • Nenoste s sebou velkou hotovost.
 • Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních kapes u kalhot.
 • Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo si zapište odděleně.
 • V případě její krádeže okamžitě volejte pobočku banky či spořitelny a oznamte tuto situaci.
 • Nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách.
 • Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cennosti.
 • Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. Nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a nákupem.
 • Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zlodějem vyzýváte a navíc ztěžujete provedení krádeže.
 • Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.
 • Peníze nenoste v batůžku na zádech, kam nevidíte.
 • Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte zvýšenou pozornost bezprostřednímu okolí a nespouštějte ze svých zavazadel oči.
 • Ztráta peněz není jediným důsledkem vaší neopatrnosti, můžete přijít i o doklady (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas, kreditní karty) či klíče od bytu, od auta nebo jiné cennosti.

nprap. Michaela Nováková

Pomozte vypátrat pohřešovanou ženu

Dne 26. listopadu 2019 přijali operační důstojník na linku 158 oznámení o pohřešování pětačtyřicetileté ženy ze Slaného. Žádáme proto veřejnost, aby pomohla při vypátrání pohřešované. Informace k pohřešované naleznete zde.

Děkujeme za spolupráci.

Pokud odkaz již není aktivní, osob byla vypátrána (nebo pátrání již není aktivní).

nprap. Michaela Nováková

Zloděj si vyhlédl novostavbu

Pomozte ho policistům vypátrat.

V úterý 15. října 2019 v ranních hodinách se na policisty prostřednictvím tísňové linky 158 obrátil devětadvacetiletý muž, aby oznámil, že během noci ze 14, na 15. října 2019 se neznámý pachatel vloupal do novostavby v ulici Mánesova ve Slaném. Zloděj do objektu vnikl po vylomení okna v přízemí a z nemovitosti odcizil různé nářadí v celkové hodnotě 200.000,- Kč. Poškozením vznikla škoda 10.000,- Kč.

Případ je prošetřován policisty Obvodního oddělení Slaný jako přečin krádeže a přečin poškození cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

Ze stavby mostu zmizela nejen elektrocentrála

Pomozte policistům zjistit zloděje.

Oznámení na linku 158 učinil včera 8. října 2019 v ranních hodinách stavbyvedoucí firmy, která pracuje na rekonstrukci mostu na silnici D/7 u obce Hořešovice. Sdělil policistům, že v noci z pondělí 7. 10. 2019 na úterý 8. 10. 2019 v době od 18:00 do 7:00 hodin odcizil neznámý pachatel z místa rekonstrukce elektrocentrálu Europover 16kW v hodnotě 80.000,- Kč a dva kusy palet s padesáti kusy rolí navařovací lepenky v hodnotě 50.000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo pachatele, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňovaného zloděje, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Slaný, nebo vyšetřovatele případu kontaktovat telefonicky na čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

 

V minulém týdnu proběhla na území Středočeského kraje rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce.

Policisté se zaměřili na to, aby se všichni řidiči věnovali plně řízení vozidla, zejména kontrolovali, zda dodržují zejména zákaz držení záznamových a hovorových zařízení za jízdy.

Samozřejmě kontrolovali i dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně se hlídky zaměří na pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, problematiku ilegální migrace, převážení drog apod.

V okrese Kladno proběhla tato akce ve dvou dnech a to v pondělí 16. září 2019 a ve čtvrtek 19. září 2019.Dp akce bylo nasazeno několik desítek policistů jak z dopravního inspektorátu, tak z obvodních oddělení. Celkem bylo během těchto dvou dnů zkontrolováno 109 vozidel. Bylo zjištěno šest přestupků, z nich čtyři byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu. Dvěma řidičům byla na místě udělená bloková pokuta. Tři řidiči byli při kontrole pod vlivem návykových látek.

V podobných dopravních akcích budou policisté pokračovat i v následujícím období.

nprap. Michaela Nováková

EDWARD odstartoval letos v ČR

European Day Without a Road Death (EDWARD) je celoevropským projektem organizace TISPOL a jeho cílem je zvyšování povědomí o bezpečnosti silničního provozu i výrazné snižování počtu úmrtí a vážných zranění při nehodách na evropských silnicích. Roadtrip propagačního vozu projektu odstartoval v pondělí 16. září 2019 v poledne v Praze a rozveze poselství napříč Evropou. 

Projekt EDWARD

Projekt EDWARD je mezinárodní preventivní akce zaměřená na snižování počtu následků zejména těch nejvážnějších dopravních nehod. Projekt vznikl v roce 2016 a termínově každoročně navazuje na Evropský týden mobility. V letošním roce připadá „evropský den bez úmrtí v silničním provozu“ na 26. září 2019. Aktivity projektu se ovšem neváží pouze k jedinému datu, jedná se o celoroční akci, která byla letos zahájena na dubnovém zasedání organizace TISPOL v Praze. 

EDWARD má vlastní webové stránky projectedward.eu a k dispozici je i česká verze stránek. Zde je možné se dozvědět více informací nejen o projektu, ale i o akcích s ním spojených. Webové stránky nabízejí také možnost učinit osobní závazek vůči bezpečnosti silničního provozu a složit tzv. Slib bezpečnosti. Každý účastník silničního provozu, který slib složí, se zde elektronickou cestou zavazuje mimo jiné k ohleduplnému, soustředěnému a bezpečnému chování v provozu na pozemních komunikacích.

České aktivity v projektu EDWARD 2019

Propagační roadtrip projektu odstartoval letos poprvé v České republice. Vozidlo zahájilo jízdu 16. 9. 2019 ve 12:00 hodin v Zítkových sadech a zamířilo k německým hranicím. Cestou se zastavilo u společné česko-německé silniční kontroly a bude pokračovat přes Německo do dalších evropských zemí. Cílem propagační jízdy je Brusel v Belgii.

Součástí pondělní akce v Zítkových sadech bylo také zahájení „Výstavy andělů“, která se letos koná již podruhé. Letošní téma je zaměřené na chodce zemřelé v roce 2018 na území hl. m. Prahy. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil mimo jiné plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý pověřený řízením služby dopravní policie.

Projektu vyjádřil plnou podporu také policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar, který nejenže udělil záštitu zmiňované „Výstavě andělů“, ale také osobně složil Slib bezpečnosti. Navíc policejní prezident vyzval policisty a čelní představitele orgánů státní správy osobním dopisem k šíření myšlenky projektu a k přijetí slibu.

Jak se připojit k projektu EDWARD?

Slib bezpečnosti může složit každý z nás na webových stránkách projectedward.eu.

Plk. Zlý ke slibu dodává: „Věříme, že již samotné seznámení se s obsahem slibu přiměje čtenáře k zamyšlení se nad obrovskou zodpovědností, ale i zranitelností každého účastníka silničního provozu. Přemýšlejme, co můžeme změnit. Vždyť každé úmrtí spojené s dopravní nehodou je tak zbytečné!“

nprap. Michaela Nováková

 

Usedl za volant pod vlivem alkoholu

Navíc nevlastní řidičský průkaz.

V sobotu 14. září 2019 jen několik minut před jednou hodinou odpolední se rozhodli ve Slaném v Pastýřské ulici policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zastavit a zkontrolovat osobní vozidlo Škoda Felicia.

Jako řidič byl zjištěn čtyřiapadesátiletý muž ze Slánska, který byl hlídkou vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení a provozu silničního motorového vozidla. Policejní výzvě vyhověl, avšak nepředložil řidičské oprávnění s odůvodněním, že jej nevlastní.

Následně byl „řidič“ požádán, aby se podrobil dechové zkoušce na alkohol, čemuž vyhověl a byly mu naměřeny hodnoty 1,24 a 1,35 promile. Poté následovalo u muže lékařské vyšetření ve slánské nemocnici spojené s odběrem biologického materiálu.

Skutek je šetřen jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a podezřelému muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

 

Alkohol

Ač se to nezdá, alkohol je docela tvrdá droga (předávkování může způsobit smrt a snadno na něm vzniká závislost). Problém s alkoholem má v ČR 25% mužů a 10% žen. Podle statistik z roku 2010 je v naší zemi asi půl miliónu lidí na alkoholu závislých. Alkohol je legální a společensky tolerovaný – je tudíž všude a máme tendence rizika s ním spojená podceňovat („je to jenom pivo“, „jedno neuškodí“, „vždyť piju desítku!“ „jednoho panáka ani necítím“, „jsem úplně v pohodě“ atd. – podobné hlášky jsem slyšela už mockrát).

Tlumič nebo nakopávák?

Alkohol patří mezi tlumivé drogy – při nadměrné konzumaci působí sedativně, zpomalí dýchání a může dojít až k zástavě dechu. Aby to ale nebylo tak jednoduché, účinky se v průběhu konzumace mění s požitým množstvím: menší množství působí jako stimulant – člověk je rozjařený, uvolněný, hýří vtipem, roste mu sebevědomí a má pocit, že má více energie, s narůstajícím počtem drinků dochází ke snížení pozornosti a útlumu až spánku (nastupují sedativní, tlumivé účinky).

Kromě toho alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění – je to jako kdybys na svět koukal z nějaké roury. Z myšlení se vytratí racionalita, úsudek je pokřivený. U opilých lidí jsou také časté sklony k agresi. Alkohol odbourává zábrany a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci.

Co z toho plyne pro řidiče?

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbání se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.

Člověk pod vlivem si více věří a jeho rozjařenost a sebevědomí mají za následek, že více riskuje, jede rychleji, rozpálí to na rovince, řeže zatáčky a prostě si to užívá. Má pocit, že mu řízení perfektně jde a je z toho v euforii. Možná nebezpečí si nepřipouští, jeho zábrany padly. Zkreslené vnímání si neuvědomuje, připadá si „normálně“, resp. mnohem lépe a schopněji, než normálně.

Bohužel ale jeho tělo ani mysl nefungují stejně, jako za střízliva, stává se, že chybně šlápne, jeho pohyby volantem mohou být neadekvátní situaci, špatně odhadne vzdálenost či přiměřenou rychlost vzhledem k terénu a navíc nevnímá plně, co se kolem děje (tunelové vidění).

V případě nenadálé události reaguje přehnanou silou (dupne na brzdu příliš zhurta, strhne volant), avšak mnohem později, než střízlivý řidič.

To všechno (dohromady i samostatně) může mít naprosto fatální následky!

Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu a tak trochu předvídat jejich chování. Počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty, kterým je úplně jedno, že zrovna jedu. A opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.

Co hrozí za „řízení pod vlivem“

Kromě toho, že riskujeme bouračku, za kterou opilý řidič nese zodpovědnost i v případě, že nehodu zavinil někdo jiný, riskujeme také „papíry“.

Z hlediska zákona je důležité, zda je řidič vlivem návykové látky ve stavu, který vylučuje způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo. Hranice, kdy obviněný již není způsobilý bezpečně řídit motorové vozidlo je u každého jiná, na základě lékařských posudků je však prokázáno, že nikdo není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, pokud hladina alkoholu v jeho krvi přesahuje 1 promile. Proto je 1 promile hranice pro trestný čin. Pokud je hladina alkoholu nižší, věc je řešena příslušným městským úřadem jako přestupek.

Zrádný zbytkový alkohol

Zatímco přímo po skleničce jde řídit jen málokdo, ráno po večírku usedne za volant spousta lidí a ani si neuvědomí, že mohou být pro sebe i okolí nebezpečím. Pro policii je to přitom alkohol jako alkohol. Nerozlišuje mezi zbytkovým a čerstvým. Pro takzvaný zbytkový alkohol je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce. Může mít i hladinu dosahující až jednoho promile, a přitom si myslet, že už je v pořádku.

Už při nikterak výjimečné situaci, kdy si dá pětasedmdesátikilový muž mezi osmou večerní a půlnocí čtyři piva a panáka, může ještě ráno při cestě do práce nadýchat 0,26 promile. A přijít tak o řidičák až na půl roku.

Jízda s opilým řidičem? Nikdy!

Snad každý se někdy dostane do situace, kdy mu někdo nabídne svezení autem, přičemž řidič před jízdou pil, nebo má v sobě jiné omamné látky. Někdy je těžké říct ne, ale tady jde o život. O tvůj život. Pravděpodobnost nehody je u řidiče, který pil mnohem vyšší!

 • od 0,3 do 0,9 promile – 7x větší
 • od 1,0 do 1,4 promile – 31x vyšší
 • nad 1,5 promile – 128x větší

NIKDY NESEDEJ DO AUTA K ČLOVĚKU, KTERÝ PIL!

Alkohol negativně ovlivňuje schopnost posoudit rychlost, vzdálenost ve vztahu k okolí, zhoršuje schopnost rozeznat pohybující se světla, způsobuje tzv. tunelové vidění (tj. zmenšuje zorné pole) a zhoršené vnímání barev.

nprap. Michaela Nováková

 

 

Vloupání do kočárkárny

Rady, jak předejít krádežím.

Včera 12. září 2019 ve večerních hodinách oznámila na tísňovou linku 158 pětatřicetiletá žena, že z kočárkárny, která je umístěna v suterénu domu odcizil neznámý pachatel dvě jízdní kola a dětský kočárek, čímž oznamovatelce způsobil škodu ve výši 13.000,- Kč. Ke krádeži došlo v době od 3. září 2019 do 12. září 2019 ve Slaném v ulici Cyrila Boudy a zloděj vypáčil u výše zmiňované kočárkárny zámek. Poškozením způsobil škodu ve výši 200,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

 • Sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy.
 • Přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte.
 • V místnosti, která slouží jako úschovna kol, zabudujte stojan, nebo jiný systém zajištění, ke kterému se budou kola a další vybavení napevno připevňovat.
 • Máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice.
 • Domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.

nprap. Michaela Nováková

Přes bariéry s policií

Počátkem roku 2018 začal na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje vznikat nový a zcela ojedinělý projekt, jehož cílem a hlavní myšlenkou je motivovat studenty středních škol ve Středočeském kraji ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomoci handicapovaným lidem.

Aby tento projekt mohl vzniknout a být úspěšně realizován, oslovil ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA nadaci Charty 77 – Konto Bariéry a Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra a společně se dohodli na spolupráci při těchto sportovních aktivitách a dnech. Dalšími partnery, kteří se do projektu posléze zapojili, jsou Středočeský kraj a Bezpečná společnost z.s.

Jen v průběhu školního roku 2018/2019 proběhla sportovně charitativní akce „Přes Bariéry s policií“ v 70-ti středních školách Středočeského kraje a zúčastnilo se jí více než 1700 studentů posledních ročníků. Těm byla v rámci akce prezentována činnost Policie ČR a také způsob, jakým probíhají prověrky fyzické způsobilosti v případě, když by se oni, nebo kdokoliv jiný chtěli stát policistou. Tyto prověrky si pak studenti na místě vyzkoušeli pod dohledem instruktorů Policie ČR.

Fyzické prověrky se skládající ze čtyř na sebe navazujících disciplín (člunkový běh, vzpor ležmo – klik, celomotorický test a běh na 1000 metrů). Pokud studenti ve všech disciplínách získali požadovaný počet bodů, splnili zároveň jednu z podmínek k přijetí k Policii ČR a byl jim předán voucher, který dokladuje, že zájemce má pro případné přijímací řízení k Policii ČR splněn požadavek na fyzickou způsobilost.

Celkem podmínky splnilo 570 středoškoláků a všichni si tento voucher převzali. Současně však výkony studentů přinesly, díky participaci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, finanční podporu pro vybraného handicapovaného klienta Konta Bariéry. Dalšími, kdo se na sbírce finančních prostředků významně podílel, byli samotní policisté a občanští zaměstnanci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.


V roce 2018 proběhlo 5 velkých akcí v Kolíně, Benešově, Kladně, Mladé Boleslavi a Příbrami, na kterých jsme společnými silami vybrali finanční prostředky na následující klienty Konta Bariéry.

Akce v Kolíně, která se konala 25. dubna 2018, vynesla celkem 87 422 korun na pomoc panu Miroslavovi (59 let), který trpí těžkou formou hemofilie. Kromě Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra věnovala 50 tisíc korun zpěvačka Lucie Bílá, která se akce osobně zúčastnila. Dalšími finančními prostředky přispěla kolínská automobilka TPCA. Peníze Miroslav použil na nákup nového invalidního vozíku.

V Benešově se akce „Přes Bariéry s policií“ konala 25. května a celkový výtěžek 44 083 korun podpořil osmiletou Emu, která je od narození nevidomá a nemůže chodit ani mluvit. Finanční prostředky použije na speciální chodítko. Finančně dále přispěla firma Sellier Bellot a AUTO BUPI.

Na Atletickém stadionu v Kladně proběhla akce 12. června 2018, při které se podařilo pro pana Romana (48 let) vybrat 22 596 korun, které Roman použil na nákup nového invalidního vozíku.

Další sportovní akce se konala v Mladé Boleslavi 14. června 2018. Výtěžek krásných 96 805 korun podpořil Simonku (8 let), která potřebuje sportovní protézu dolní končetiny. Celých 50 tisíc korun přispěl partner akce ŠKODA Auto Mladá Boleslav. Dárkové šeky na nákup v hodnotě 15 tisíc věnovala společnost BONDY centrum Mladá Boleslav.

Poslední z těchto velkých akcí v roce 2018 proběhla 15. června v Příbrami, kde celkový výtěžek 38 513 korun podpořil Lauru (3 roky). Malá Laura trpí vzácným onemocněním – Charge syndromem a vybrané peníze byly použity na její léčbu, zejména na finančně nákladnou rehabilitaci.


Během roku 2019 jsme akci „Přes Bariéry s policií“ začali realizovat především v hodinách tělesné výchovy na středních školách ve Středočeském kraji.

Během prvního pololetí jsme společně se studenty, policisty a významnými partnery vybrali celkem 90 610 korun. Tyto finance jsme předali Patrikovi, který před deseti lety skončil po nehodě ochrnutý a v současné době může hýbat pouze rameny. V jeho nelehké životní situaci mu pomáhá babička, která se o něj stará a se vším mu pomáhá. Pro tu je však taková pomoc velmi náročná, a tak vybranou částku použije Patrik na služby osobního asistenta.

Patrikovi byl šek slavnostně předán 23. ledna 2019 v prostorách Středočeského kraje, kdy bylo současně oceněno i pět nejlepších sportovců ze středních škol. I právě oni přispěli Patrikovi na pomoc osobního asistenta.

V průběhu jara 2019 veškeré finanční příspěvky ze sportovně charitativních akcí putovaly na podporu Jirky (28 let), který peníze potřebuje na koupi bionické – robotické ruky.
V důsledku zhoubného nádoru pravé ruky musela být Jirkovi část ruky amputována a kosmetická protéza, kterou v současné době používá, neplní žádné funkce, které by Jirkovi alespoň částečně ruku nahradily. Bionická ruka díky svým funkcím umí zlepšit kvalitu života, což si Jirka moc přeje. Bionická ruka však stojí zhruba 750 000 Kč.

Díky příspěvkům středočeských policistů, studentů středočeských středních škol, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a partnerských společností Auto Škoda Mladá Boleslav a Hop Aréna, se jen během jara 2019 vybralo pro Jirku krásných 147 206 korun. Další finanční prostředky Jirkovi pomohlo získat Konto Bariéry prostřednictvím svých dárců, a tak v současné době Jirka již má k dispozici celou částku, kterou potřeboval.

 

 

Darovací šek byl Jirkovi předán v Muzeu Policie České republiky a zároveň jsme tuto slavnostní příležitost využili i k ocenění dalších nejlepších sportovců středních škol jarního kola akce.


Od 10. září 2019 znovu po prázdninách začínáme s našimi charitativně sportovními dny na středních školách, kdy touto cestou znovu chceme pomoci klientovi Konta Bariéry a zajistit finanční prostředky na jeho podporu. Od září se tak budeme snažit pomoci Pavlovi (25 let).

Pavel od dětství velmi rád sportuje. Nejprve ho zajímaly bojové sporty, později se začal věnovat i motokrosu. Začínal jezdit na polních cestách a již v deseti letech závodil na svém prvním stroji Yamaha 85. Také závodil pod licencí AČR-MOTUL CUP, kdy v roce 2018 vybojoval pěkné druhé místo a to dokonce ve dvou prestižních seriálech. Při posledním závodě v Jiníně u Strakonic měl však ošklivý pád, po kterém následoval rychlý převoz vrtulníkem do FN Motol v Praze a operace krční páteře. Aby došlo ke správnému držení hlavy, musel podstoupit další operaci. V současné době se Pavel vrátil z Rehabilitačního ústavu Kladruby a čeká ho největší životní závod – znovu se postavit na vlastní nohy. Pavel pevně věří, že i tento závod sám se sebou vyhraje, protože si život bez sportu nedovede představit. Aby se však znovu mohl postavit na vlastní nohy, musí pravidelně cvičit. Finanční podporu potřebuje proto na rehabilitace a rehabilitační přístroj, který napodobuje chůzi.

Pevně věříme, že se do sportovních aktivit na pomoc druhým zapojí v následujícím období ještě více středních škol a společně tak pomůžeme dobré věci a lidem, kteří naší pomoc opravdu potřebují a společnými silami tak překročíme bariéry.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí

Okradena ve spánku

V provizorním kempu řádil zloděj.

Ve středu 28. srpna 2019 přijali policisté oznámení od dvacetileté ženy ze Slánska, která byla v době od 23:45 hodin dne 24. 8. 2019 do 10:00 hodin dne 25. 8. 2019 okradena, když stanovala se svým přítelem na bývalém fotbalovém hřišti ve Slaném v ulici Politických vězňů. Zde bylo vytvořeno stanové městečko a přespávali zde návštěvníci hudebního festivalu, který probíhal v tuto dobu ve Slaném.

Zatím nezjištěný pachatel z uzavřeného, ale neuzamčeného stanu, ve kterém oznamovatelka spala, odcizil dva mobilní telefony zn. HONOR, finanční hotovost tisíc korun a jeden pár bot zn. Nike.  Celkem byla škoda vyčíslena na  5.300,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili ve výše uvedeném provizorním kempu v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Policie ČR radí, jak ochránit svůj majetek:

Policisté každoročně řeší větší počet kapesních krádeží, krádeží věcí z vozidel, ze stanů a rekreačních chatek, ale i ztráty předmětů různého druhu. Abyste nebyli nepříjemně zaskočeni a překvapeni tím, že se stanete obětí zloděje, je třeba mít stále na paměti, že průměrně šikovný zloděj vás nepozorovaně okrade během několika vteřin. Ne vždy sice dokážeme svůj majetek řádně zabezpečit, ale přesto je možné vlastním chováním předejít ztrátám. Dodržování všech preventivních rad a pravidel možná neodradí pachatele majetkové trestné činnosti od spáchání krádeže, ale určitě minimalizuje škody, které vám tím způsobí.

 • Na společenské, kulturní či sportovní akce si neberte cenné věci (šperky, elektroniku, přenosné počítače a podobně).
 • Automobil, stan i chatku vždy řádně uzamkněte (zip stanu například visacím zámkem) a to i v noci, když uvnitř spíte. V autě nenechávejte na viditelném místě pokud možno vůbec nic. Ani zavřený úložný prostor vozu, do kterého není vidět, však není zárukou bezpečnosti.
 • Při nocování mějte všechny cenné předměty (telefony, fotoaparáty, videokamery apod.) a finanční hotovost u sebe. Ve stanu je ukládejte k hlavě a ne k nohám. Nenechávejte  je v žádném případě v předsíňce stanu či chatky.
 • V přechodném obydlí nikdy nenechávejte volně ležet klíče od vozu.
 • Nevozte s sebou větší finanční hotovost, pokud možno, plaťte platební kartou. PIN kód k bankovním kartám nikdy nemějte uložen u karty.

Abyste si ze svých cest odvezli jen krásné a příjemné zážitky, myslete stále na to, že prevence je základem všeho. Berte proto vážně varování, jak Policie České republiky, tak např. upozornění na ubytovacích dokladech a vyvěšená varování provozovatelů autokempů.

 

nprap. Michaela Nováková