Ve Stochově můžete podat oznámení prostřednictvím POL POINTU.

KRAJ/Stochov – Dalším místem ve Středočeském kraji, kde mohou občané podat oznámení virtuálně, je Stochov. Občanům to umožnilo vedení města.

Občané Stochova a okolí mají možnost moderním a efektivním způsobem komunikovat s Policií ČR, a to prostřednictvím systému POL POINT – asistované digitální služby. V místnosti zřízené v 1. patře budovy Městského úřadu Stochov mohou komunikovat s policií videokonferenčně, bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu, za zachování všech zákonných postupů.

POL POINT mohou občané použít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158. Tato kontaktní místa, která umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení v případech, kdy se např. sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu nebo jiném, protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

A CO JE VLASTNĚ POL POINT?

POL POINT je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně s Policií České republiky, aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení. V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území středočeského kraje. Současně je vytvořeno centrální místo (oddělení příjmu trestního oznámení – OPTO), které je připraveno každý den (včetně víkendů a svátků), v době od 8:00 do 22:00 přijmout jakékoliv oznámení. Videokonferenci obsluhuje policista, který je schopen komunikovat s oznamovateli na jakémkoliv terminálu.

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu.

POL POINT ve Stochově

POL POINT zřízený v 1. patře budovy Městského úřadu ve Stochově je poloobslužný. Základní funkce systému pomohou občanům zajistit strážníci městské policie, kteří zde sídlí. Občana do místnosti uvedou, ověří jeho totožnost, zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii a následně již občan s policistou komunikuje prostřednictvím videokonference sám.

Nově zřízený Pol Point si mohl přímo v praxi jako první vyzkoušet starosta Městského úřadu Stochov, Ing. Roman Foršt, kterému jej představil a obeznámil s možnostmi jeho využití autor projektu, ředitel středočeské policie, brigádní generál Václav Kučera.

SYSTÉM POL POINT NABÍZÍ HNED TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodních odděleních Policie ČR nebo v budovách obecní policie. V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa (po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu) umožněn vstup do této místnosti. qr bezobslužná místnost.pngBez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních, městských úřadech, či městských policiích (jako nyní ve Stochově), kde jsou základní funkce systému zajišťoványqr mu.png pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním či městském úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného úřadu, či strážníkem městské policie je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení.

Třetím způsobem je budování komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z libovolného technického zařízení (např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě.

Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače.qr sk.png

CÍLEM JE ZLEPŠENÍ POLICEJNÍ SLUŽBY

Projekt POL POINT vychází z potřeby posílení policejní služby v ulicích měst a obcí a zvýšení dostupnosti policejní služby pro občany. Vytváří další místa ke komunikaci s policií a v místech, kde jsou zřízeny bezobslužné místnosti, nejsou policisté nepřetržitě vázáni na pobyt na služebně a mohou vykonávat jinou činnost v terénu. Projekt snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů. Současně minimalizuje časovou zátěž oznamovatelů a obětí trestných činů. Prostřednictvím systému POL POINT může občan podat jakékoliv trestní oznámení.

Vedení města Stochov, zapojením se do tohoto projektu, umožnilo svým občanům využívat zcela nový, moderní, rychlý, efektivní a především jedinečný způsob komunikace s Policií ČR.

Do budoucna lze předpokládat obdobnou komunikaci občana s dalšími úřady nebo organizacemi, zejména z terminálů umístěných na obecních úřadech. Aktuální informace o nových kontaktních místech POL POINT lze najít na webových stránkách Policie ČR: https://www.policie.cz/polpoint, jakož i videoprůvodce všemi druhy komunikace prostřednictvím systému Pol Point: https://www.youtube.com/watch?v=GIyheuWH2BM

 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments