Archiv rubriky: Novinky z regionu

Dětský den s policií v obci Žižice na Slánsku

KLADENSKO – Děti s velkým nadšením a pozorností sledovaly ukázky IZS.

Policisté z Územního odboru Kladno zastoupeni oddělením tisku a prevence, skupinou služební kynologie a obvodním oddělením Slaný, společně navštívili děti z obce Žižice a přilehlého okolí v prostoru místního rybníka Žižice – Luníkov, při příležitosti pořádaného „Dne dětí“ v přírodě, který uspořádalo vedení MěÚ Žižice v sobotu 18. června 2022.

Policisté pro děti připravili rozmanitý program skládající se z několika částí. Na úvod si získali velkou pozornost policisté ze skupiny kynologie se svými čtyřnohými pomocníky, kteří předvedli výcvik služebních psů. Nejdříve pes Egon prokázal vynikající poslušnost a pes Fantom vyhledával uschované předměty v terénu. Na závěr nejzkušenější pes Harry předvedl simulované zadržení pachatele na útěku. Všechny přítomné děti, ale i dospělé osoby výcvik služebních psů zaujal a vystupující policisty se svými psy odměnily potleskem.

U stolku s preventivním materiálem policisté dětem rozdávali omalovánky nebo pexeso s dopravní tématikou a pro větší děti zde byly křížovky s preventivním zaměřením. Policistka z oddělení tisku a prevence malým návštěvníkům udělala na památku otisk prstu a upozornila je, jak se mají v průběhu dlouho očekávaných prázdninových dní vyvarovat nebezpečným situacím, aby se začátkem září vrátili v plné síle zpět do školních lavic nebo mateřských školek.

Slánští policisté předvedli ukázku služebního vozidla s vysílačkou a světelnou a zvukovou signalizací.  Pod dohledem policistů si zde všichni přítomní mohli prohlédnout a zkusit služební pouta, reflexní vestu, zastavovací terčík nebo neprůstřelnou vestu a obušek.

Účast policejních zástupců a i ostatních složek IZS, včetně ukázek a předávání informací na Dni dětí“ byla hodnocena velmi kladně ze strany organizátorů, ale i přítomných návštěvníků. Odměnou za celou akci byla především radost a nadšení dětí, kteří se zájmem sledovaly všechny připravené ukázky a zapojovaly se do diskuze.

Policisté z obvodního oddělení Slaný se ještě téhož dne zúčastnili s ukázkou služebního vozidla, výstroje a výzbroje policistů ve službě a předáním omalovánek a křížovek s preventivním zaměřením na Dni dětí v obci Dřínov.

nprap. Jana Šteinerová

Nákladní doprava pod policejním dohledem

KLADENSKO – U tří nákladních vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav.

Kladenští policisté se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ROADPOL, která byla zaměřena na nákladní a autobusovou dopravu.

Ve čtvrtek 16. června 2022 od 08.00 do 17.00 hodin v průběhu dopravní akce policisté prováděli důkladnou kontrolní činnost se zaměřením na dodržování povinností při provozování silniční nákladní dopravy přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a mezinárodních předpisů a dohod dodržování zejména tzv. sociálních předpisů, kontrolu technického stavu užitkových vozidel na správné zabezpečení a upevnění nákladů případně na kontrolu hmotnosti a rozměrů vozidel.  Současné se policejní hlídky zaměřily na pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech a problematiku ilegální migrace, převážení drog.

Dopravně bezpečnostní akce na území okresu Kladno probíhala na pozemní komunikace I. třídy č. 7 nedaleko města Slaného. Policisté vytipovaná nákladní vozidla k provedení kontroly naváděla služebním vozidlem za pomoci světelné signalizace ze silnice k zastavení na parkoviště poblíž čerpací stanice.

Při této dopravně bezpečnostní akci policisté zkontrolovali celkem 12 nákladních souprav. U 3 vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav a byla omezena technická způsobilost na dobu 30 dnů. Celkem byly uděleny 3 blokové pokuty ve výši 2 800,-Kč. Při provádění kontrolní činnosti v souvislosti sociálních předpisů nebyly v těchto případech u kontrolovaných řidičů shledány žádné nedostatky. Do dopravní akce byli nasazeni čtyři policisté.

Kladenští policisté budou v těchto dopravních akcích pokračovat i v následujících týdnech.

Kontroly nákladní, především kamionové dopravy, jsou v mnoha ohledech specifické. Na policisty, kteří se touto problematikou zabývají, jsou kladeny vysoké odborné nároky. Musí znát vozidla  po technické stránce a orientovat se ve všech předpisech, vyhláškách a zákonech.

Důležitou součástí a pomocí při kontrolách nákladní dopravy jsou technici Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu.

Vedle hloubkových kontrol technického stavu nákladních vozidel se policisté zaměřují také na kontrolu dodržování sociálních předpisů. Úkolem je zjistit, zda řidiči dodržují bezpečnostní přestávky a nepřekračují dobu řízení. Právě nedodržování sociálních předpisů a s tím spojený nedostatečný odpočinek řidičů má za následky dopravní nehody mnohdy s velkým rozsahem škod či tragickými následky.

Součástí těchto kontrol je i odhalování neoprávněné instalace zařízení ovlivňujících správnou funkci digitálního tachografu. Pokud řidič neoprávněně manipuluje s tachografem, může být vozidlo zajištěno nebo je šoférovi uložen správní trest a to zákazu činnosti.

Za porušení zákonných povinností vztahujících se k nákladní dopravě mohou řidičům, ale také dopravcům hrozit jak na místě, tak ve správním řízení tučné pokuty a v závažnějších případech musí řidiči počítat i se zákazem řízení.

nprap. Jana Šteinerová

Evropský den proti vloupání

KLADENSKO – Zabezpečte se a nedávejte šanci zlodějům.

Čtvrtým rokem si již připomínáme důležitost zabezpečení obydlí v rámci Evropského dne proti vloupání.

Policisté Územního odboru Kladno se do této preventivně bezpečnostní akce zapojili jako každým rokem. V průběhu dne 16. června 2022 policisté obvodního oddělení Slaný a oddělení tisku a prevence Kladno nejprve krátce po polední předávali občanům preventivní letáky se zaměřením a radami na zabezpečení obydlí před vloupáním, a to ve Slaném, V Ráji. Dále vyvěsili plakáty s preventivní tématikou do vchodů bytových domů a vhozením letáků s několika radami do schránek i u rodinných domů. S přítomnými občany diskutovali o zabezpečení jejich bydliště a upozorňovali je na různé situace, jak se vyvarovat před vloupáním, a to především v přicházejícím letním čase a v době před odjezdy na dovolené. Policisté prošli i ulice, kde se nachází především zástavba rodinných domů, aby i majitele těchto nemovitostí upozornili na vloupání do domů. V podvečerních hodinách informovali občany a předávali jim upozornění na letácích v slánské části Pod Horou. Policisté v rámci projektu „Zabezpečte se“ spolupracují se SBD Slaný a veřejnost je informována o zabezpečení bytů cestou společenství.

Slánští občané tuto preventivní akci vítali a policejní hlídkovou činnost v jejich místě bydliště velmi kladně hodnotili.

Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku, protože velké množství lidí v době volna odjíždí na dovolenou. Jejich obydlí bývají často nezabezpečená a bez dohledu. Minimální obranou proti zlodějům je řádné uzavření a uzamčení vstupních dveří a oken. Toto pravidlo platí, i když opouštíme domácnost jen na krátkou dobu. Pootevřená okna v pozici „ventiačky“ a různé prosklené plochy jsou pro nenechavce ideální vstupní cestou, kterou snadno překonávají.

Již čtvrtým rokem si připomínáme důležitost zabezpečení obydlí v rámci Evropského dne proti vloupání, který letos připadne na 15. června. Celou Evropou rezonují dva slogany, které v rámci preventivní kampaně vznikly: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí.“ a „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra.“. K této příležitosti bude po celé republice, Středočeský kraj nevyjímaje, v červnu a začátkem července probíhat osvětová činnost na téma zabezpečení obydlí, a to v podobě preventivních akcí, přednášek nebo kontrol rekreačních oblastí.

Předmět zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o finanční hotovost, šperky z drahých kovů a drobná elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky a fotoaparáty).

Podle statistik nejčastěji pachatelé dovnitř objektů vynikají okny a poté hlavními dveřmi. Lze je ale zabezpečit pomocí mechanických zábranných prostředků, např. bezpečností uzamykací systémy (odolné proti vrtání, násilnému vylomení cylindrické vložky), bezpečnostní kování, bezpečnostní dveře a zárubně (zabrání vyražení dveří), přídavné závory na dveře, okenice či mříže, bezpečnostní fólie (zamezí prohození předmětů, zpomalují dokonce i šíření požáru), bezpečnostní skla. Jde vlastně o prostředky, které ztěžují vniknutí do obydlí. Dále je možné použít technickou ochranu, reprezentují ji elektronická zařízení, kamerové monitorovací systémy, lokální signalizace akustická či optická, detektory pohybu, systémy s dálkovou signalizací neboli telefonní hlásiče. Překonání běžných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních neuzamčených dveří se čas pohybuje kolem 15 sekund. Přes mikro ventilaci oken se pachatel do bytu či domu dostane přibližně za jednu minutu. Zabezpečení obydlí zamykáním je návyk, který je třeba si osvojit a zautomatizovat.

Máme několik typů zlodějů. Jedni si vybírají příhodné okolnosti jako je neuzamčený či nedostatečně zabezpečený dům. Zkušenější zloději si již objekt tipují důkladněji. Obhlížejí terén, počty nájemníků, rozdílnost zabezpečení. U organizovaných skupin, mnohdy na objednávku, je jejich důkladná příprava naprostou samozřejmostí. Vytipují nejen obydlí, ale i jeho vybavenost a cennosti v něm.

Častým jevem jsou i vykradené domy v noci, zejména v letních měsících, kdy zloděj vleze do domu otevřeným oknem, prohledá přízemí, odkud odcizí cennosti. Majitelé domu přitom bezstarostně spí v patře.

Kromě samotných domů a bytů je třeba chránit i přilehlé objekty, jako jsou garáže, kůlny, sklepy, sklepní kóje apod. Policie se však bohužel setkává s případy, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají, uvnitř mají různou zahradní techniku, nářadí a jízdní kola, tyto věci nechávají také volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík může dokonce pachateli umožnit snazší vstup do domu. Ze zkušeností policisté vědí, že zloději jsou často motorizovaní, zajíždějí přímo k obydlím a hřeší na nevšímavost lidí. Pomoci mohou všichni, kteří neznámé auto zaregistrují a dokáží případně na potencionální pachatele policii upozornit. Nutné je proto i kvalitní osvětlení a přehledné prostranství před objektem pro lepší viditelnost.

Pro případ vloupání je dobré pořídit si fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si výrobní čísla elektronických přístrojů.

Pokud k vloupání došlo, neprodleně tuto skutečnost oznamte policistům PČR, protože čím dříve se policisté o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel vypátrán a dopaden. V opačném případě je zde velká pravděpodobnost, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit. Při podezření z vykradení nevstupujte do obydlí a už vůbec po zlodějích neuklízejte.

Na co nezapomenout před odjezdem:

 • Informaci o tom, že na delší dobu odjíždíte, sdělte pouze okruhu důvěryhodných osob a poučte o tom i své děti. V minulosti bylo několik případů, kdy zloději vykradli byt či dům na základě informace, kterou prezentovalo dítě před svými kamarády.
 • Zvažte, zda je nutné informaci o vašem odjezdu prezentovat na sociálních sítích. Rozhodně nedoporučujeme umísťovat na tyto sítě aktuální informace a fotografie z právě probíhající dovolené. V posledních letech si zloději často tipují vhodné objekty k vloupání, právě v prostředí sociálních sítí.
 • Najděte si zodpovědnou osobu, která bude v době Vaší nepřítomnosti docházet zalévat květiny, zkontrolovat byt, ale hlavně vybírat poštovní schránku. Plná schránka je prvním signálem o dlouhodobé nepřítomnosti uživatele bytu.
 • Pokud máte v bytě cenné věci, je dobré je odvést k známým, případně uložit v bance. Po dobu Vaší nepřítomnosti můžete byt nechat zabezpečit elektronicky – napojením na pult centralizované ochrana některé bezpečnostní agentury. Je nutné dobře vybírat a připravit vše dopředu. O tuto službu je stále větší zájem a je zřejmé, že za pocit bezpečí si lidé rádi připlatí.
 • Pokud si chcete byt zabezpečit sami, mechanickými či elektronickými prostředky, zde je výstup z policejních statistik: nejčastěji do bytu pachatelé vnikají dveřmi, dalším častým způsobem je vniknutí oknem a dále přes balkon. V posledních letech zloději vnikají i do vyšších pater, kam se většinou spouští ze střechy.
 • Rozhodně nedoporučujeme zatahovat žaluzie či závěsy. Naopak můžete využít techniku a vytvořit iluzi, že jste stále doma. Časově programovatelné zásuvky ve stanovený čas rozsvítí lampičku nebo zapnou rádio.
 • Před samotným odjezdem doporučujeme uzavřít hlavní přívod vody, dále také odpojit nevyužívané spotřebiče od elektřiny.

Více na: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2022-nenechte-se-prekvapit.aspx

Další informace k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je zdarma ke stažení, nebo na webových stránkách projektu.

 

nprap. Jana Šteinerová

Policejní ukázky na farmě v Ledcích

KLADENSKO – Přes tisíc účastníků navštívilo vystavovatelskou akci s preventivním programem.

Policisté územního odboru Kladno se s ostatními složkami IZS zúčastnili „Dne otevřených dveří“ na farmě v Ledcích u Kladna, kterou každoročně pořádá zemědělská společnost AGRA Řisuty s.r.o.

Akce probíhala dne 15. června 2022 od 8.30 do 15.00 hodin za účasti projektu „Zemědělství žije!“, kde byla připravena i naučná stezka pro děti. Majitelé farmy v letošním roce uspořádali již 10. ročník „Dne otevřených dveří“. Do akce se v letošním roce zapojili i policisté z Hradní stráže a Vojenské služby.

Oddělení tisku a prevence Kladno ve spolupráci s obvodním oddělením Slaný připravilo pro širokou veřejnost policejní program. V průběhu celého dne byla vystavena policejní výzbroj a výstroj, a to například neprůstřelná vesta, služební pouta, přilba s ochranným štítem, obušek, zastavovací terčík a reflexní vesta.  Některé z vystavených věcí si mohli zájemci vyzkoušet. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout služební vozidlo se světelnou a zvukovou signalizací včetně vysílačky a, kdo měl zájem mohl se do služebního vozidla i posadit.

Policistka z oddělení tisku a prevence pro malé návštěvníky připravila snímání otisku prstu, který si mohli odnést domů. Děti byly odměněny omalovánkami, křížovkami, papírovými hrami nebo modely policejních prostředků v papírové podobě, a to vše s preventivní tématikou. Pro dospělé osoby byly připraveny křížovky s preventivním zaměřením. Některé dospělé osoby zlákalo i snímání prstů.

V rámci této preventivní akce policisté informovali některé návštěvníky o náborové kampani a možnosti přijímání nových uchazečů do služebního poměru.

„Den otevřených dveří“ na farmě v Ledcích navštívilo kolem 450 dětí z mateřských a základních škol. Z okresu Kladno se této akce zúčastnily děti například z MŠ Řisuty, MŠ a ZŠ Kačice, MŠ a ZŠ Smečno, MŠ Jedomělice, MŠ Slaný, ale také děti z okresu Rakovník MŠ Panoší Újezd a Šamotka. Na akci bylo několik desítek vystavovatelů a zúčastnilo se jí přes 700 dospělých návštěvníků.

 

nprap. Jana Šteinerová

Další Dny dětí na Slánsku

KLADENSKO – Policisté svými ukázkami přispěli k obohacení programu pro děti.

Policisté obvodního oddělení Slaný se minulý týden zúčastnili dalších dvou Dnů dětí na Slánsku, a to v obci Černuc a Libovice kde svými ukázkami a preventivní činností obohatili připravený program místních organizátorů.

Děti, ale i občané si mohli prohlédnout policejní služební vozidlo se světelnou i zvukovou signalizací včetně interiéru vozidla s vysílačkou. Dále byla možnost si zapůjčit služební pouta, obušek, zastavovací terčík, reflexní vestu, policejní čepice nebo policejní vestu. Policisté v průběhu policejní činnosti odpovídali na dotazy dětí i dospělých osob. Dětem byly předány preventivní policejní deníčky a omalovánky.

Policejní ukázky jsou velkým zpestřením na těch Dnech dětí, a to jak nejen pro malé návštěvníky, ale taktéž pro doprovázející osoby. Dětské dny navštívila necelá stovka návštěvníků.

 

nprap. Jana Šteinerová

Dětské dny ve Slaném a v Tuřanech

KLADENSKO – Policisté obohatili program pro děti.

V průběhu prvního sobotního víkendu v měsíci červnu letošního roku se policisté obvodního oddělení Slaný zúčastnili dvou Dětských dnů, a to ve Slaném a v obci Tuřany, kde svými policejními ukázkami a preventivní činností obohatili připravený program místních organizátorů.

Dne 4. června 2022 se slánští policisté v dopoledních hodinách zúčastnili Dětského dne ve Slaném v prostoru sportovního areálu a následně v odpoledních hodinách na fotbalovém hřišti v Tuřanech. Děti, ale i občané si mohli prohlédnout policejní služební vozidlo se světelnou i zvukovou signalizací včetně interiéru vozidla s vysílačkou. Dále byla možnost si zapůjčit policejní čepice, služební pouta, obušek, reflexní vestu, zastavovací terčík nebo policejní kombinézu. Policisté v průběhu policejní činnosti na stanovištích diskutovali s malými i dospělými návštěvníky a odpovídali na jejich dotazy. Dětem byly předány preventivní policejní deníčky a omalovánky.

Policejní ukázky na Dětských dnech jsou velkým zpestřením, a to jak pro malé návštěvníky, tak i pro jejich doprovázející osoby. Dětské dny přišlo navštívit několik set návštěvníků.

 

nprap. Jana Šteinerová

IZS na Dětském dni pro žáky ZŠ Zlonice

KLADENSKO – Děti získávaly nové informace od všech zástupců IZS na pevných stanovištích v terénu.

Základní škola Zlonice se složkami IZS uspořádala v pátek 3. června 2022 v okolí areálu místní sokolovny preventivní akci pro žáky od 1. do 5. ročníků s názvem „Dětský den s IZS“, která probíhala v průběhu celého dopoledne.

Zástupci složek IZS na pevných stanovištích v terénu předávali dětem informace o tísňových linkách a o činnosti PČR, HZS a ZZS..

Na jednom z těchto pevných stanovišť bylo umístěno služební  vozidlo P ČR. Policistka z obvodního oddělení Zlonice žáky seznámila s policejní činností, včetně služebního průkazu a policejní výstroje a výzbroje. Taktéž byla dětem umožněna prohlídka policejního vozidla včetně vysílačky a světelné signalizace. Dále si žáci mohli prohlédnout obušek, služební pouta, zastavovací terčík nebo reflexní vestu. Policistka taktéž upozornila děti na různé nebezpečné situace,  předala jim informace, jak se mají bezpečně chovat v dopravě a zodpověděla jejich zvídavé dotazy. Na dalších stanovištích Hasičského záchranného sboru a Zdravotní záchranné služby taktéž zástupci těchto složek odpovídali žákům na jejich dotazy a prováděli ukázky jejich techniky včetně vystavených záchranných vozidel.

Každého z malých návštěvníků zaujala některá z připravených ukázek a ve většině případů získali nové informace a poznatky, které byly pro ně velkým přínosem. „Dětský den s IZS“ se vydařil a byl od žáků i pedagogického sboru kladně hodnocen.

 

nprap. Jana Šteinerová

Motocyklisté pod policejním dohledem

KLADENSKO – Policisté kontrolovali motocyklisty a rozdávali i reflexní šle.

O víkendu od 3. do 5. června 2022 probíhala po celém území České republiky dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motocyklisty. Kladenští policisté se taktéž zapojili do této celorepublikové bezpečnostně dopravní akce na území okresu Kladno, a to ve dvou dnech v pátek 3. června a v neděli 5. června 2022.

Hlavním cílem tohoto bezpečně dopravního opatření bylo ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích. Akce byla primárně zaměřena na dodržování povinností řidičů motocyklů, a to například na užití ochranné přilby, dodržování rychlosti nebo nevyhovující technický stav. Dále policejní hlídky kontrolovaly dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně se policisté zaměřili na pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, problematiku ilegální migrace, převážení drog apod.

Do dopravně bezpečnostní akce bylo v kladenském okrese nasazeno celkem 38 policistů. Celkem bylo zkontrolováno 234 řidičů, z nichž se 16 dopustilo dopravních přestupků. Za 15 dopravních přestupků policisté na místě udělili blokové pokuty ve výši 6 600,-Kč a jeden přestupek byl oznámen správnímu orgánu. U 5 dopravních prostředků policisté zjistili nevyhovující technický stav. Ve 2 případech řidiči nedodrželi rychlost, 2 řidiči nepoužili bezpečnostní pásy a 1 neměl dálniční známku. Mezi neukázněnými řidiči byli i 3 motorkáři.

V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté předali 9 řidičům motocyklů reflexní šle.

Kladenští policisté budou v dopravně bezpečnostních akcích pokračovat i v následujících dnech.

 

nprap. Jana Šteinerová

Policejní návštěva v MŠ Zvoleněves

KLADENSKO – Malé žáky upoutalo policejní vozidlo s vysílačkou.

Policistka z obvodního oddělení Zlonice navštívila 2. června 2022 děti z Mateřské školy Zvoleněves, pro které si připravila bohatý program s preventivním zaměřením na bezpečné prázdniny.

Na úvod besedy seznámila děti s tísňovými linkami a s policejní uniformou včetně služebního průkazu. Jedním z hlavních cílů setkání bylo zopakování dopravní výchovy, při které bylo upozorněno na bezpečné přecházení pozemní komunikace, znalost dopravních značek, nasazení povinné helmy malých cyklistů při jízdě na kole a bezpečná jízda ve vozidle v autosedačkách a připoutání bezpečnostními pásy.  Dále si policistka s dětmi popovídala o různých nebezpečných situacích, jak se mají zachovat, když je osloví cizí osoba na ulici, z vozidla nebo zazvoní u jejich dveří doma. Následně policistka žáky upozornila, že nemají sahat na cizí zvířata, aby jim neublížila nebo nenakazila nemocí. Také dětem připomněla, že mají být v letním čase obezřetní při koupání, ať už v bazénu na zahradě  a nebo v přírodních koupalištích a neopomínat na základní pravidla bezpečnosti a vždy být na dohled dospělé osoby.

Na závěr besedy policistka dětem ukázala služební vozidlo se světelnou a zvukovou signalizací a taktéž si mohly prohlédnout vysílačku, obušek, zastavovací terčík, policejní čepici nebo služební pouta.

Dětem se policejní návštěva s ukázkami líbila a nejen předškoláci, ale i menší žáčci se zapojovali do besedy a měli několik zvídavých dotazů.

Po rozdání omalovánek s preventivní tématikou na dopravu a víš kdo je za dveřmi, se policistka s dětmi rozloučila zapnutím světelné signalizace na policejním vozidle.

nprap. Jana Šteinerová

Setkání slánských občanů s policisty na téma kyberkriminalita

KLADENSKO – I jedna chyba Vás může stát všechny úspory.

Slánští policisté ve spolupráci s oddělením tisku a prevence Kladno ve středu 1. června 2022 uspořádali pro občany města Slaného a přilehlého okolí preventivní akci se zaměřením na kyberkriminalitu. Preventivní akce probíhala v centru města, v prostoru před budovou místní Knihovny Václava Štecha v čase od 9. 30 do 14.30 hodin.

Policisté občanům poskytovali informace o kyberkriminalitě a seznamovali je s problematikou phishing a vishing, aby byli obezřetní a nestali se obětí podvodníků přes internet.

Dávejte si pozor! Chce po vás někdo jménem vaší banky, či Policie ČR přístupové údaje do internetového bankovnictví, či údaje o platební kartě?  Nebo po vás požaduje, abyste provedli platební transakci z důvodu hrozícího útoku na váš účet? NEREAGUJTE, jde o podvodníka. Ihned kontaktujte vaši banku nebo volejte na linku 158.

Pachatelé – podvodníci využívají důvěřivosti občanů a pod různými vymyšlenými příběhy se snaží vylákat od občanů jejich finance.

Vzhledem k tomu, že počty případů těchto druhů podvodů narůstají, policie všechny občany varuje a upozorňuje na několik rad:

 • neumožňujte nikomu převod finančních prostředků přes váš bankovní účet
 • i když se veškeré okolnosti tváří, že jednáte s oficiální institucí, zbystřete, banky po vás nikdy nebudou žádat provedení převodu, výběr z vašeho účtu v rámci zabezpečení, či vkládání finančních prostředků do vkladomatů na  kryptoměny
 • nikomu neposkytujte vzdálený přístup do vašeho zařízení, a to i když se jedná o osobu, kterou znáte nebo o bankovní instituci
 • pokud podvodný hovor již přijmete, neváhejte si ho zaznamenat a následně se s těmito podklady obraťte na svoji banku nebo na policii
 • dávejte si pozor při prodeji vašeho zboží, pokud vám chce někdo zaplati, stačí mu číslo vašeho bankovního účtu
 • nenechte se do ničeho tlačit, raději obchod s dotyčným zrušte, jakmile máte pochybnosti
 • pokud jste se již stali obětí podvodníků, nenechte se zastrašit a věc oznamte policistům na tísňové lince 158.

Policisté budou v těchto setkáních s občany pokračovat i v dalších městech kladenského okresu a seznamovat je s danou problematikou podvodů přes internet.

nprap. Jana Šteinerová