Základní předpisy pro cyklisty

I oni musí znát pravidla silničního provozu.

I když cyklista není povinen mít řidičské oprávnění, je podle zákona řidič bezmotorového vozidla a účastník silničního provozu. Musí v potřebném rozsahu ovládat zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a rozeznat základní cyklistickou infrastrukturu.

Co by měl cyklista znát z pravidel silničního provozu

Obecnou povinností řidiče je chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani ten svůj. Řidič také musí přizpůsobit své chování stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, svým schopnostem a zdravotnímu stavu a technickým vlastnostem vozidla – což pro jízdu na kole víceméně znamená nepouštět se v provozu do situací, které nezvládne. Ze zákona vyplývá také povinnost brát zvláštní ohledy na děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Cyklista musí

 • Jezdit při pravém okraji vozovky. Cyklista ale současně nesmí ohrozit sám sebe a ani ostatní při jízdě ohrozit. Cyklista tak může jet v odůvodněných případech v bezpečné vzdálenosti od pravého okraje vozovky.
 • Používat cyklistickou infrastrukturu (vyjmenovanou v § 57/1). (Chodník s povolenou jízdou cyklistů není povinné použít).
 • Mimo cyklistické zóny jet jen jednotlivě za sebou.
 • Před přejetím přejezdu pro cyklisty dávat přednost projíždějícím vozidlům; výjimkou je signalizovaný přejezd.
 • Používat cyklistickou přilbu, je-li mladší 18 let.
 • Cyklista zejména nesmí
 • Ohrozit chodce jdoucí po stezce pro chodce a cyklisty, na oddělené stezce chodce v pruhu vyznačeném pro chodce.
 • Jezdit v protisměru jednosměrných ulic, není-li to dovoleno dopravní značkou.
 • Jezdit po chodníku. Zažitý výklad dovoluje jízdu po chodníku u dětí do 10 let.
 • Na jednomístném kole jezdit ve dvou (s některými výjimkami u dětí).
 • Jezdit pod vlivem alkoholu.
 • Další, méně podstatná omezení najdete v § 57 zákona 361/2000 Sb.

Cyklista může

 • Jet po pravé krajnici, nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci.
 • Předjíždět nebo objíždět z pravé strany vozidla pohybující se pomalu nebo stojící za sebou při pravém okraji vozovky. Musí při tom dbát zvýšené opatrnosti a manévr nemůže provést, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
 • Za dopravní přestupky spáchané při jízdě na kole se držiteli řidičského oprávnění neodebírají body.

Základní cyklistická opatření

Abyste věděli, jak se máte chovat, a jaké jednání můžete očekávat od ostatních, musíte vědět, na jakém typu komunikace se pohybujete.

Cyklotrasa vs. cyklostezka

Cyklotrasa je vyznačena žlutými cedulemi. Ty jsou ale pouze orientační. Samy o sobě nepovolují jízdu cyklistů, to řeší jiné dopravní značení. Cyklotrasa není cyklostezka, stejně jako turistická značka není lesní cesta.

Rozlišujeme tři základní druhy cyklostezky.

Stezka pro cyklisty je vyhrazena primárně cyklistům, mohou se zde ale také legálně pohybovat bruslaři, jezdci na osobních přepravnících a podobní uživatelé. Použití stezky pro cyklisty je povinné ze zákona.

Stezka pro chodce a cyklisty umožňuje společný provoz chodců a cyklistů. Je-li prostor pro cyklisty oddělen, musí chodci i cyklisté používat svou část stezky. Do druhé části mohou vstoupit jen při obcházení, objíždění nebo křížení a nesmí tím ohrozit ostatní. Na smíšené stezce se pohybují všichni společně, chodec nesmí ohrozit projíždějící cyklisty a naopak. Povinnost použít stezku pro chodce a cyklisty je dána vyhláškou a kolem její aplikace se vedou spory, povinnost je vymáhána region od regionu odlišně.

Chodník s povolenou jízdou cyklistů je označen jako stezka pro chodce s dodatkovou tabulkou kola. Cyklisté smí jezdit jen do 20 km/h a musí v případě potřeby zastavit. Chodci ale musí umožnit cyklistům průjezd. Stejná pravidla, jako pro legalizovaný chodník, platí při jízdě na kole také pro pěší zónu s povolenou jízdou cyklistů a obytnou zónu. Zde se navíc chodci mohou pohybovat plošně všemi směry, zatímco cyklisté by neměli vjíždět na chodníky (jsou-li vymezeny).

Základní dělení stezek. Na stezku pro pěší cyklista smí vjet pouze, pokud je to výslovně povoleno dodatkovou tabulkou.

Relativně vzácně vznikají cyklistické zóny. Zde je rychlost omezena na 30 km/h a cyklisté mohou výjimečně jezdit ve dvou vedle sebe.

nprap. Michaela Nováková

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments