Ve Slaném zprovoznila středočeská policie jubilejní třicátý Pol Point

KLADNO/Slané – Nově vzniklý Pol Point ve Slaném je umístěný v budově tamní městské policie.

Ředitel středočeské policie, generál Václav Kučera, spolu se starostou Slaného, otevřeli a zprovoznili v pořadí již 30tý Pol Point, prostřednictvím kterého mohou občané komunikovat s policií v případě podání jakéhokoliv oznámení o protiprávním jednání.

Občané Slaného, ale i jeho návštěvníci, mají od 23. května 2022 možnost moderním a efektivním způsobem komunikovat s Policií ČR, a to prostřednictvím systému POL POINT – asistované digitální služby. Speciální místnost je zřízena přímo v budově Městské policie na Masarykově náměstí 3 (objekt bývalé radnice). Občané mohou komunikovat s policií videokonferenčně, bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu, za zachování všech zákonných postupů.1

POL POINT zřízený v budově Městské policie ve Slaném je poloobslužný. Základní funkce systému zajišťují strážníci Městské policie, kteří občana uvedou do místnosti, ověří jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii na KŘP Středočeského kraje na Zbraslavi (OPTO – oddělení příjmu trestního oznámení). Následně již s policistou prostřednictvím videokonference komunikuje občan sám, bez přítomnosti strážníka. Videokonferenční spojení s policií si prostřednictvím nově zřízeného Pol Pointu jako první vyzkoušel starosta Slaného, Mgr. Martin Hrabánek.

Provozní doba systému POL POINT odpovídá zpravidla úředním hodinám Městské policie ve Slaném, které jsou každý všední den od 8:00 do 15:00 hodin.

POL POINT mohou občané použít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni, tedy v případě ohrožení života či zdraví, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158. Tato kontaktní místa, která umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení v případech, kdy se např. sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo o jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.6

A co je vlastně POL POINT?

POL POINT (v překladu „policejní bod“) je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně s Policií České republiky, aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení.  „POL POINT – kontaktní místo policie“ byl jako pilotní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje spuštěn v únoru roku 2020. Od ledna 2021 je již funkční v každodenním rutinním provozu, o víkendech i svátcích, vždy od 8:00 do 22:00 hodin.

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu.

PROJEKT POL POINT NABÍZÍ TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodních odděleních Policie ČR nebo v budovách obecní policie. V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa (po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu) umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit.qr bezobslužná místnost.png

Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.
Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu, nebo na adrese: https://youtu.be/eXBA42mj59g

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních/městských úřadech – jako nyní ve Slaném, kde jsou základní funkce systému qr mu.png zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu nebo strážníky MP. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, nebo městské policie, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu/strážníkem je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu/městské policie. Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu, nebo na adrese:https://youtu.be/4VNvos40YFY

Třetím způsobem je budování komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z libovolného technického zařízení(např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí   veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače.qr sk.png Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu nebo na adrese:https://www.youtube.com/watch?v=pBLql9Nou_o

Cílem kontaktních bodů – POL POINTů – je vytvoření sítě videokonferenčních terminálů přístupných široké veřejnosti, zrychlení přístupu policie k občanovi a k řešení jeho aktuálního problému. Občané ušetří svůj čas a prostředky a přímo se zkontaktují s policií.

POL POINT zřízený v budově Městské policie ve Slaném je již 30tým v rámci Středočeského kraje, který byl zřízen jako nadstandardní služba policie občanům. Více o projektu a místech, kde je mohou občané v rámci kraje využívat, naleznete na oficiálních stránkách středočeské policie: www.policie.cz/polpoint.

 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments