Nákladní doprava pod policejním dohledem

KLADENSKO – U tří nákladních vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav.

Kladenští policisté se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ROADPOL, která byla zaměřena na nákladní a autobusovou dopravu.

Ve čtvrtek 16. června 2022 od 08.00 do 17.00 hodin v průběhu dopravní akce policisté prováděli důkladnou kontrolní činnost se zaměřením na dodržování povinností při provozování silniční nákladní dopravy přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a mezinárodních předpisů a dohod dodržování zejména tzv. sociálních předpisů, kontrolu technického stavu užitkových vozidel na správné zabezpečení a upevnění nákladů případně na kontrolu hmotnosti a rozměrů vozidel.  Současné se policejní hlídky zaměřily na pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech a problematiku ilegální migrace, převážení drog.

Dopravně bezpečnostní akce na území okresu Kladno probíhala na pozemní komunikace I. třídy č. 7 nedaleko města Slaného. Policisté vytipovaná nákladní vozidla k provedení kontroly naváděla služebním vozidlem za pomoci světelné signalizace ze silnice k zastavení na parkoviště poblíž čerpací stanice.

Při této dopravně bezpečnostní akci policisté zkontrolovali celkem 12 nákladních souprav. U 3 vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav a byla omezena technická způsobilost na dobu 30 dnů. Celkem byly uděleny 3 blokové pokuty ve výši 2 800,-Kč. Při provádění kontrolní činnosti v souvislosti sociálních předpisů nebyly v těchto případech u kontrolovaných řidičů shledány žádné nedostatky. Do dopravní akce byli nasazeni čtyři policisté.

Kladenští policisté budou v těchto dopravních akcích pokračovat i v následujících týdnech.

Kontroly nákladní, především kamionové dopravy, jsou v mnoha ohledech specifické. Na policisty, kteří se touto problematikou zabývají, jsou kladeny vysoké odborné nároky. Musí znát vozidla  po technické stránce a orientovat se ve všech předpisech, vyhláškách a zákonech.

Důležitou součástí a pomocí při kontrolách nákladní dopravy jsou technici Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu.

Vedle hloubkových kontrol technického stavu nákladních vozidel se policisté zaměřují také na kontrolu dodržování sociálních předpisů. Úkolem je zjistit, zda řidiči dodržují bezpečnostní přestávky a nepřekračují dobu řízení. Právě nedodržování sociálních předpisů a s tím spojený nedostatečný odpočinek řidičů má za následky dopravní nehody mnohdy s velkým rozsahem škod či tragickými následky.

Součástí těchto kontrol je i odhalování neoprávněné instalace zařízení ovlivňujících správnou funkci digitálního tachografu. Pokud řidič neoprávněně manipuluje s tachografem, může být vozidlo zajištěno nebo je šoférovi uložen správní trest a to zákazu činnosti.

Za porušení zákonných povinností vztahujících se k nákladní dopravě mohou řidičům, ale také dopravcům hrozit jak na místě, tak ve správním řízení tučné pokuty a v závažnějších případech musí řidiči počítat i se zákazem řízení.

nprap. Jana Šteinerová

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments