Vývoj registrované trestné a přestupkové činnosti v okrese Kladno

Statistika a meziroční srovnání.

V roce 2021 bylo na Územním odboru Kladno spácháno celkem 2450 trestných činů, což je o 83 skutků více než v loňském roce.

Nevyšší podíl na celkovém nápadu trestné činnosti má majetková kriminalita s 1117 případy. Ve srovnání s loňským rokem je zde opět nárůst a to o 150 trestných činů. Jedná se převážně o krádeže vloupáním, konkrétně do rodinných domů (89), obchodů (23), bytů (22), chat a chalup (21) a do ostatních objektů (164).

Dále evidujeme krádeže prosté, kde byl ve srovnání s rokem 2020 u téměř všech událostí zaznamenán mírný pokles (krádeže jízdních kol, krádeže v bytech, krádeže věcí z automobilů i krádeže dvoustopých vozidel). Pouze u kapesních krádeží a i krádeží součástek z jednostopých a dvoustopých vozidel byl zjištěn nepatrný nárůst.

V neposlední řadě musíme zmínit i násilnou trestnou činnost, která je páchána na území okresu Kladno. Zde jsme zjistili, že ve většině případů se jedná o pokles. Vražda nebyla spáchána žádná (pokles o 3 skutky), loupeží bylo evidováno celkem 27, což je o osm méně než v roce 2020 a týraných osob bylo 10 (pokles o 2 skutky).

Co se týká hospodářské kriminality, byl zjištěn velký pokles podvodů. Ostatní hospodářská trestná činnost více méně stagnuje, nebo o několik málo procent narostla (neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Srovnání nápadu přestupkové činnosti 2020/2021

Nevětší počet přestupků byl jako každoročně zaevidován na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, poté jsme řešili přestupky proti majetku a třetí nevyšší počet zaznamenaných skutků je proti občanskému soužití.

nprap. Michaela Nováková

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments