Zábavná pyrotechnika a její používání

KLADENSKO –  Neopomínejte na správnou manipulaci se zábavnou pyrotechnikou.

Každým rokem při oslavách spojených při loučení se starým rokem a s příchodem roku nového používají někteří občané mimo jiné zábavnou pyrotechniku.  Používání této pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, na která by neměli občané v žádném případě zapomínat. Především by se měli těmito pravidly řídit při manipulaci s touto pyrotechnikou a neopomínat na bezpečnost, která je velmi důležitá.

Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Z těchto důvodů je vždy třeba postupovat dle návodu.  Při nákupu doporučujeme se vyhnout pochybným prodejcům, kteří mohou prodávat neschválené a závadné zboží, které může být i neověřené. V takových případech se může jednat o pyrotechniku vyrobenou amatérskou formou, která je velmi nebezpečná.

Nebezpečí úrazu může také hrozit na místech, kde se sejde větší počet osob, které přinesenou pyrotechniku a odpalují ji mezi sebou bez ohledu jeden na druhého. Z důvodu bezpečnosti by se těchto atrakcí s pyrotechnikou neměly účastnit děti. Na tato hromadná setkání se zábavnou pyrotechnikou by lidé neměli vodit ani své psy.

 

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky?

–  zábavnou pyrotechniku nakupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží zde

splňuje všechny podmínky k prodeji, neboť vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit

–  nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce,

označení  třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti

–  výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší ho nekupovat

–  při používání a manipulaci se vždy řídit návodem

–  při manipulaci s pyrotechnikou nikdy nemířit na sebe ani další osoby

–  s pyrotechnikou nemanipulovat pod vlivem návykových látek

–  v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty

–  kupované výrobky se nikdy nesnažit doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké

–  pyrotechniku nesvěřovat nikdy do rukou dětem

–  upozornit především děti, aby nesbíraly nevybuchlou pyrotechniku včetně petard

– připomenout dětem, že nemají s pyrotechnikou manipulovat a upozornit  je na nebezpečí.

 

Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd nebezpečnosti. Občané si při nákupu mohou vybrat určitý druh výrobku. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné.  Do II. třídy nebezpečnosti patří různé rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, gejzíry a další. Tato zábavná pyrotechnika II. třídy lze zakoupit pouze osobou starší 18 let. Pyrotechnické předměty vyšších tříd již volně prodejné nejsou a mohou být zakoupeny pouze občanem s platným průkazem odpalovače ohňostrojů.

V posledních letech se zábavná pyrotechnika stala velmi populární a při oslavách ji používá stále více osob. Z těchto důvodů je třeba dodržovat určená pravidla a vždy podle nich manipulovat se zábavnou pyrotechnikou a dbát nejen na svoji bezpečnost, ale všech lidí ve svém okolí.

nprap. Jana Šteinerová

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments