Dopravně bezpečnostní akce na Kladensku

KLADENSKO – Policejní hlídky se zaměřily na cyklisty a řidiče ve vztahu k cyklistům a jejich dodržování předpisů v dopravě.

V tomto týdnu od 16. do 22. května 2022 probíhala celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, která byla se zaměřením na cyklisty a dodržování předpisů silničního provozu.

Policisté z Územního odboru Kladno se zapojili do této celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ve dvou dnech, a to v úterý 17. května a ve čtvrtek 19. května letošního roku v časovém rozmezí od 06.00 do 16.00 hodin.

V průběhu akce se policejní hlídky zaměřily především na kontroly dodržování povinností cyklistů a řidičů motorových vozidel ve vztahu k cyklistům. Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty. Zda řidiči motorových vozidel dbají na správné předjíždění cyklisty a dodržují boční odstup a povinnost dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty. Dále byla kontrolní činnost věnována správnému chování cyklistů při pohybu na pozemních komunikacích nebo nedodržování zákazu jízdy po chodníku, či přechodu pro chodce. Nebylo opomenuto na řádné kontroly technického stavu jízdních kol a především dodržování zákazu konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek před usednutím na jízdní kola. V rámci dopravní akce policisté také kontrolovali dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000Sb. a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích.

Do dopravně bezpečnostní akce bylo na Kladensku nasazeno 42 policistů, kteří celkem zkontrolovali 300 vozidel a  z toho přes 40 cyklistů. Celkem bylo zjištěno 24 přestupků v dopravě, z toho za 20 přestupků byly uděleny na místě blokové pokuty ve výši 7 300,-Kč a 4 přestupky byly oznámeny správnímu orgánu. Při kontrolní činnosti byli zjištěni dva řidiči pod vlivem alkoholu a 1 pod vlivem návykové látky. V 7 případech byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla. U 5 řidičů byla zaznamenána jízda bez řidičského oprávnění a  ve 3 případech nebyl použit zádržný systém1 řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem.

Technické požadavky na jízdní kola, které stanoví příloha č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Vyplývá z ní:

Jízdní kola musí být vybavena:

 • dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro předškolní děti vybavená tzv. torpédem (volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou) nemusí být vybavena přední brzdou
 • zadní červenou odrazkou; odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou a lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
 • přední bílou odrazkou; lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
 • oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů (šlapátek)
 • oranžovými odrazkami na paprscích kol (předního nebo zadního kola nebo obou kol); odrazky musí být po obou stranách kol; lze je nahradit odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kola dále vybavena:

 • předním světlometem svítícím dopředu bílým světlem; jestliže je vozovka dostatečně osvětlena, může být nahrazen svítilnou s přerušovaným bílým světlem
 • zadní červenou svítilnou; může být nahrazena svítilnou s přerušovaným červeným světlem
 • zdrojem proudu (dynamo nebo baterie schopné zajistit svítivost předepsaného osvětlení po dobu min. 1,5 hodiny)

Je-li kolo vybaveno sedátkem pro dopravu dítěte:

 • sedátko musí být pevně připevněno
 • kolo musí být vybaveno podpěrami pro nohy dítěte.

Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003:

 • musí mít na rámu vyznačeno výrobní číslo (lze nahradit elektronickým nosičem této informace)
 • není-li vybaveno pro jízdu za snížené viditelnosti (viz výše), musí být opatřeno upozorněním v návodu k obsluze, že za daného stavu není způsobilé k provozu za snížené viditelnosti

 

Je důležité dodržovat vždy předpisy související s provozem na pozemních komunikacích. Snažit se být obezřetní a předvídat dané situace. A nesmí chybět ani vzájemná ohleduplnost všech účastníků silničního provozu. Mnoho bezpečných kilometrů při jízdě na kole se šťastným návratem do cíle.

Kladenští policisté budou v těchto dopravně bezpečnostních akcích pokračovat i v následujících dnech.

nprap. Jana Šteinerová

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments