Předdušičkové kontroly hřbitovů

KLADENSKO – Při preventivních akcích policisté zkontrolují několik hřbitovů na Kladensku.

Policistky oddělení tisku a prevence a policisté z oddělení hlídkové služby i v letošním roce navázali na pravidelné preventivně bezpečnostní akce, zaměřené na kontroly hřbitovů ve vytipovaných místech okresu Kladno. Při preventivní kontrolní činnosti policejní hlídky kontrolují hroby na hřbitovech po celém území kladenského okresu.

Policisté majitelům hrobů doporučují, aby si  své hroby na hřbitovech vyfotografovali a vlastnili tak dokumentaci pro případ, kdyby jim byly z hrobu zcizeny nějaké předměty. V dnešní době jsou pachatelé nevyzpytatelní a kromě svícnů, květin a věnců se dost často zaměřují na části funerální architektury, jako jsou například části hrobek a náhrobků a nebo okrasné kovové předměty, či sošky.

V rámci těchto preventivních akcí policisté poskytují informace občanům, kteří se v danou dobu právě nacházejí na hřbitovech. Dále probíhá distribuce letáků s preventivní tématikou.

Policisté upozorňují občany, aby ani na těchto pietních místech neopomínali věci ve svých vozidlech, neboť zloděj umí využít každou chvilku nepozornosti. Především o víkendu před dnem Památky zesnulých, kdy je zvýšený počet návštěvnosti a taktéž jsou naplněná parkoviště a přilehlá místa v nedaleko hřbitovů.

Policisté taktéž apelují na řidiče, aby byli v těchto dnech velmi obezřetní, neboť jako každým rokem je v předdušičkových dnech a o víkendu očekáván zesílený provoz a vyšší nárůst vozidel v silničním provozu. Z těchto důvodů by řidiči měli dbát zvýšené opatrnosti a obezřetnosti. Toto upozornění a dodržování předpisů se týká všech účastníků silničního provozu.

Kladenští policisté při preventivní akci s kontrolní činností na hřbitovech v těchto dnech v dopoledních hodinách zkontrolovali hřbitovy u svatého Jána, u svatého Jiří, v Buštěhradě a v Kladně Rozdělov. Nebyly shledány žádné vykradené hroby ani poničené od vandalů. Policisté zaznamenali několik hrobů, které byly zchátralé a neudržované nebo znehodnoceny povětrnostními podmínkami. Celá akce byla od přítomných občanů kladně hodnocena. V dalších týdnech budou probíhat kontroly v průběhu dne i v nočních hodinách na vytipovaných pietních místech kladenského okresu.

nprap. Jana Šteinerová

Kontrolní vážení nákladních vozidel

Policisté dopravního inspektorátu se zaměřili opět na nákladní vozidla.

Ve středu 20. října 2021 se uskutečnila, tentokrát na Slánsku, další akce zaměřená na nákladní vozidla. Dopravní policisté ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu Ministerstva dopravy ČR prováděli kontrolní vážení automobilů. Součástí byla i kontrola patřičných dokladů, sociálních předpisů, technického stavu a rozměrů vozidel.

Celkem byla zkontrolována asi desítka vozidel. Zvážena byla tři nákladní vozidla (dvě dodávky a jeden nákladní automobil nad 12 tun). U jedné z dodávek bylo zjištěno překročení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. V tomto případě byla řidiči udělena pokuta a provozovatel vozidla byl navíc oznámen k příslušnému správnímu orgánu.

Dále se kontrole nevyhnuly dvě nákladní soupravy, u kterých byla společně s výše zmiňovaným velkým nákladním automobilem provedena kontrola dodržování tzv. sociálních předpisů a technická silniční kontrola. Třem vozidlům byla omezena technická způsobilost pro závady v osvětlení, nevyhovující pneumatiky, poškozené upevnění tlumiče a upadlé zpětné zrcátko.

Policisté také zjistili u jednoho z řidičů porušení sociálních předpisů. Šofér si nevedl záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. I tento hříšník byl následně oznámen správnímu orgánu.

V obdobných akcích budou policisté pokračovat i v následujícím období.

 

Přetížená vozidla zatěžují pozemní komunikace a může tak být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dalším nebezpečím pak je pohyb přetíženého vozidla při zabrzdění, jeho změna jízdních vlastností a s tím související posun nevhodně zajištěného nákladu.

Kontrolní vážení vozidel je realizováno na základě zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích. Provádí se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích, a to u vozidel, která spadají do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R.

Policejní autohlídka si na komunikaci vytipuje vozidlo a provede jeho odklon a doprovod na stanoviště ke kontrolnímu vážení. Řidiči jsou povinni hlídku následovat a vážení se podrobit.

Řidič je dále povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na kontrolní vážení a předložit stanovené doklady.

Kontrolní vážení může zahrnovat kontrolu:

 • Hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy
 • Kontrolu poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě
 • Kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol
 • Kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel jízdní soupravy

Řidič vozidla se může dopustit přestupku pokud:

 1. a) Neuposlechne výzvy policisty, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu vážení
 2. b) Neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení
 3. c) Řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu

Za přestupek pod bodem a), b) může být uložena pokuta příkazem na místě do 30.000,- Kč, za přestupek pod bodem c) pak do výše 15.000,- Kč.

nprap. Michaela Nováková

Pátrání po vozidle

Viděli jste Citroen Xsara? …kontaktujte policii.

Slánští policisté vyhlásili pátrání po odcizeném vozidle Citroen Xsara, RZ: 9S7 1350, barva modrá metalíza, rok výroby 1999, VIN: VS7N2RHYS36633748.

Neznámý pachatel automobil odcizil v noci z úterka na středu, tj. v době od 19:00 hodin dne 19. října 2021 do 08:00 hodin dne 20. října 2021, na adrese Slaný, ulice Cyrila Boudy. Škoda byla vyčíslena na 15. 000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin neoprávněné užívání cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Po vozidle je vyhlášeno celostátní pátrání. Jakékoliv informace o odcizeném automobilu můžete sdělit policistům na kteroukoliv policejní služebnu, nebo na bezplatnou linku 158. 

Děkujeme za spolupráci.

 

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
21. října 2021

Jak bezpečně na internetu

KLADENSKO – Internet je využíván k získávání informací, ale někdy bývá i zneužíván k šikaně a pronásledování.

Značná část domácností má připojení na internet, který je používán nejen k získávání informací, či rychlé komunikaci, ale také bývá často zneužíván k šíření pornografie, k šikaně, pronásledování apod.

Děti tráví mnoho času u počítače nebo na telefonu. Mnohdy rodiče ani netuší, co tam jejich potomkům hrozí nebo pokud tuší, nevědí, jak pro ně udělat virtuální svět bezpečnější. Školáci často komunikují s neznámý lidmi, ale přitom by se kolikrát na ulici takovému člověku vyhnuli obloukem. Kvůli své neopatrnosti, naivitě, nekritickému přebíraní informací a snadné manipulovatelnosti se mohou lehce stát obětí trestných činů.

Rodiče by s dětmi měli otevřeně hovořit o nebezpečí internetu (uvádět konkrétní případy), zajímat se o jejich online přátele, trávit s nimi více volného času a především v nich vzbudit vzájemnou důvěru. Vysvětlovat jim, že co je sdělováno na internetu, nemusí být vždy pravda. Stejně tak lidé, se kterými komunikují, nemusí být těmi, za které se vydávají. Rozhodně by dítě nemělo nikdy sdělovat osobám na internetu svou adresu, telefonní číslo, věk, kam chodí do školy a další osobní údaje. Nikdy by se nemělo osobně setkávat s přáteli z internetu bez vědomí rodičů.

Rodiče by si měli všímat i varovných signálů, které mohou upozornit na to, že není něco v pořádku. Dítě se stává tajnůstkářem, vyhýbá se odpovědím, maže stopy své činnosti na internetu, žádá častěji finanční prostředky či najednou naopak disponuje penězi, odmítá se bavit o tom, s kým na počítači komunikuje.

Důležité je vybudovat potřebné hranice, které by mělo dítě respektovat, tato pravidla musí být jasně dána. Pomocí technických opatření uvnitř počítače je možné nastavit oblasti, které umožňují přístup pouze ke schváleným a důvěryhodným stránkám. Určité počítačové programy dokáží blokovat nevhodné on-line hry, chaty nebo dokonce omezit čas strávený na internetu. Noviny z virtuálního světa lze získat na www.e-bezpeci.cz.

nprap. Jana Šteinerová
21.10.2021

 

 

Nákladní doprava pod policejním dohledem

KLADENSKO – Policisté zkontrolovali patnáct nákladních vozidel.

Dne 13. října 2021 probíhala celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, která byla především zaměřena na nákladní dopravu.

Kladenští policisté se taktéž zapojili do této dopravně bezpečnostní akce, která se uskutečnila v kladenském okrese od 08.30 do17.30 hodin na pozemní komunikaci č. I/7 nedaleko Slaného.

Vytipovaná nákladní vozidla ke kontrole policisté naváděli služebním vozidlem za pomoci světelné signalizace ze silnice k zastavení na parkoviště poblíž čerpací stanice.

Při této dopravně bezpečnostní akci policisté zkontrolovali celkem 8 řidičů a 15 nákladních vozidel, z toho se jednalo o 7 nákladních souprav. U dvou vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav a byla udělena bloková pokuta v celkové výši 1 500,-Kč. Při provádění kontrolní činnosti v souvislosti sociálních předpisů nebyly v těchto případech u kontrolovaných 8 řidičů shledány žádné nedostatky.

Kladenští policisté budou v těchto dopravních akcích pokračovat i v následujících týdnech.

Kontroly nákladní, především kamionové dopravy, jsou v mnoha ohledech specifické. Na policisty, kteří se touto problematikou zabývají, jsou kladeny vysoké odborné nároky. Musí znát vozidla  po technické stránce a orientovat se ve všech předpisech, vyhláškách a zákonech.

Důležitou součástí a pomocí při kontrolách nákladní dopravy jsou technici Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu.

Vedle hloubkových kontrol technického stavu nákladních vozidel se policisté zaměřují také na kontrolu dodržování sociálních předpisů. Úkolem je zjistit, zda řidiči dodržují bezpečnostní přestávky a nepřekračují dobu řízení. Právě nedodržování sociálních předpisů a s tím spojený nedostatečný odpočinek řidičů má za následky dopravní nehody mnohdy s velkým rozsahem škod či tragickými následky.

Součástí těchto kontrol je i odhalování neoprávněné instalace zařízení ovlivňujících správnou funkci digitálního tachografu. Pokud řidič neoprávněně manipuluje s tachografem, může být vozidlo zajištěno nebo je šoférovi uložen správní trest a to zákazu činnosti.

Za porušení zákonných povinností vztahujících se k nákladní dopravě mohou řidičům, ale také dopravcům hrozit jak na místě, tak ve správním řízení tučné pokuty a v závažnějších případech musí řidiči počítat i se zákazem řízení.

 

nprap. Jana Šteinerová

Při střetu dodávky s osobním vozidlem zemřeli dva lidé, čtyři osoby byly zraněné

KLADENSKO – Okolnostmi dopravní nehody se zabývají kriminalisté.

K tragické dopravní nehodě dodávky s osobním vozem, k níž došlo na silnici I. třídy č. 16 nedaleko obce Sazená, vyjížděly ve středu 13. října, před půl šestou večer, všechny složky integrovaného záchranného systému. Na místo byly pro těžce zraněné vyslány dva záchranářské vrtulníky.

Podle dosavadního šetření policistů na místě došlo k dopravní nehodě pravděpodobně tak, že dosud nezjištěný řidič řídil dodávku Ford Tranzit ve směru od Velvar k dálnici D8, kde při projíždění táhlé levotočivé zatáčky ze zatím neznámých příčin vyjel pravými koly vpravo mimo komunikaci, přičemž během okamžiku ve snaze se vrátit zpět na silnici, strhl řízení vlevo, čímž vozidlo uvedl do smyku a následné poté přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Mercedes. Po nárazu byl osobní automobil odhozen doprava mimo komunikaci a dodávka zůstala ve středu vozovky a poté začala hořet.

Při dopravní nehodě byla dvoučlenná posádka z Mercedesu převezena pozemní cestou s blíže nespecifikovaným zraněním do jedné z pražských nemocnic. V dodávce cestovaly čtyři osoby, z nichž dvě utrpěly zranění neslučitelná se životem a zbylé dvě byly s těžkým zraněním transportovány vrtulníkem taktéž do pražských nemocnic.

Okolnostmi a přesnou příčinou střetu výše uvedených vozů se zabývají kladenští kriminalisté, kteří u zemřelých osob nařídili soudní pitvu, neboť nám doposud není známa totožnost posádky dodávky a také zjišťují, kdo dodávku vlastně řídil.

Dopravní nehodu zadokumentoval, kromě dopravních policistů a kriminalistů, také policejní dron.

 

por. Bc. Michaela Richterová

Bezpečná přeprava zvířat

KLADENSKO – Cestujete vždy se svými domácími mazlíky správně a bezpečně?

Během přepravy v osobním voze musí být bezpečně přepravovány nejen osoby, ale také zvířata. Řidič by měl přijmout všechna opatření, aby v případě jakékoli konfliktní situace nedošlo k újmě na zdraví nebo životě řidiče, dalších osob, ale i zvířat.

Volně pohybující se domácí mazlíček o hmotnosti zhruba 20 kg bude ve voze, v momentu dopravní nehody, vržen vpřed silou odpovídající hmotnosti dvanácti silných mužů. Jeho hmotnost se zvýší až 10x. Během jízdy se zvíře může uvnitř auta volně pohybovat a tím rozptylovat řidiče. V případě havárie či dopravní nehody může být zvíře vystresované a napadnout osoby nebo účastníky události. Nelze také nešťastné události v silničním provozu vyloučit zranění zvířete.

Naše rady se týkají především přepravy psů a koček.

Zákon v České republice přímo nenařizuje použití speciálního zádržného systému pro přepravu domácích zvířat, ale ze zákona pro řidiče vyplývá povinnost zajistit bezpečnost přepravovaných osob i zvířat. Přepravované zvíře musí zabezpečit tak, aby neohrozilo další účastníky. Je tedy nutné znát některé údaje a  doporučení.

Abyste ochránili nejen sebe ale i své čtyřnohé miláčky doporučujeme:

 • nepřepravujte zvířata na předním sedadle
 • pokud je to možné, zajistěte zvíře bezpečnostním pásem
 • zvíře by nemělo být umístěno na sedadle, kde je aktivovaný airbag
 • před delší cestou nebo před cestou na dovolenou je dobré zvíře uklidnit tím, že mu vezmete oblíbenou hračku, deku nebo něco, z čeho bude cítit svého pána
 • po konzultaci s veterinářem lze podat zvířeti uklidňující prostředek.

Na  přepravu  psů nebo koček doporučujeme použít přepravní box umístěný ve vozidle tak, aby v případě kolize nemohl ohrozit řidiče ani spolucestující. Je vhodné přepravku připevnit bezpečnostním pásem nebo umístit za sedadlem v prostoru nohou.

Pro přepravu větších psů je ideální vozidlo combi, ve kterém je zvíře odděleno od posádky fyzickou zábranou – máme na mysli mříž, síť  a podobně.

Pokud to není možné, doporučujeme speciální postroj pro psa, který je pak připevněn k zapnutému bezpečnostnímu pásu.

nprap. Jana Šteinerová

Sedl za volant opilý

KLADENSKO – Vlivem požitého alkoholu i havaroval.

Ve středu 6. září v devět hodin ráno vyjížděli policisté do ulice Stehlíkova ve Slaném, kde řidič osobního vozidla nacouval do jiného auta a do lampy veřejného osvětlení.

Hlídka muže vyzvala k předložení dokladů, dle kterých ho ztotožnila jako 36letého, a poté se kontrolovaný podrobil dechové zkoušce, kdy přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou více než 1,60 promile.

V současné době je muž podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Bc. Michaela Richterová

Policisté se při kontrolách zaměřili na nákladní dopravu

KLADENSKO – Dopravní inspektorát Kladno ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu provedli dopravně bezpečnostní akci.

Na území okresu Kladno probíhají pravidelné kontroly nákladní dopravy, které provádí kladenští dopravní policisté spolu se zástupci Centra služeb pro silniční dopravu.

Ve středu 6.října 2021 dopravní policisté připravili další z těchto dopravně bezpečnostních akcí na pozemní komunikaci I. třídy č. 7 nedaleko Slaného, která probíhala od 08.00 do 14.00 hodin. Vytipovaná nákladní vozidla ke kontrole policisté naváděli služebním vozidlem za pomoci světelné signalizace ze silnice k zastavení na parkoviště poblíž čerpací stanice.

Při této dopravně bezpečnostní akci policisté zkontrolovali celkem 6 nákladních vozidel. U 1 vozidla byl zjištěn nevyhovující technický stav a byla omezena technická způsobilost na dobu 30 dnů. V dalším případě policisté zjistili nesprávné upevnění nákladu. Při provádění kontrolní činnosti v souvislosti sociálních předpisů nebyly v těchto případech u kontrolovaných řidičů shledány žádné nedostatky.  Celkem byly uděleny dvě blokové pokuty ve výši 2 500,-Kč.

Kladenští policisté budou v těchto dopravních akcích pokračovat i v následujících týdnech.

Kontroly nákladní, především kamionové dopravy, jsou v mnoha ohledech specifické. Na policisty, kteří se touto problematikou zabývají, jsou kladeny vysoké odborné nároky. Musí znát vozidla  po technické stránce a orientovat se ve všech předpisech, vyhláškách a zákonech.

Důležitou součástí a pomocí při kontrolách nákladní dopravy jsou technici Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu.

Vedle hloubkových kontrol technického stavu nákladních vozidel se policisté zaměřují také na kontrolu dodržování sociálních předpisů. Úkolem je zjistit, zda řidiči dodržují bezpečnostní přestávky a nepřekračují dobu řízení. Právě nedodržování sociálních předpisů a s tím spojený nedostatečný odpočinek řidičů má za následky dopravní nehody mnohdy s velkým rozsahem škod či tragickými následky.

Součástí těchto kontrol je i odhalování neoprávněné instalace zařízení ovlivňujících správnou funkci digitálního tachografu. Pokud řidič neoprávněně manipuluje s tachografem, může být vozidlo zajištěno nebo je šoférovi uložen správní trest a to zákazu činnosti.

Za porušení zákonných povinností vztahujících se k nákladní dopravě mohou řidičům, ale také dopravcům hrozit jak na místě, tak ve správním řízení tučné pokuty a v závažnějších případech musí řidiči počítat i se zákazem řízení.

 

nprap. Jana Šteinerová

Chraň svůj svět!

KLADENSKO – Nikdo ať tě neovládá, svůj svět si tvoříš sám.

Sloganem „nikdo ať tě neovládá, svůj svět si tvoříš sám“ odstartoval v sobotu 2. října preventivní projekt, ve kterém upozorňujeme na sociální izolaci a vyloučení, šikanu, narůstající agresi, závislostní chování na online prostředí i zneužívání návykových látek u dětí.

Na eventové akci, kde myšlenku projektu podpořila řada známých osobností, byl představen videoklip hudebníka Tokhiho, který přináší poselství o důležitosti reálných vztahů a přátelství.

Projekt podporovaný z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra cílí na zamezování zvyšující se agresivity kriminality páchané dětmi do 18 let. Klade si za cíl eliminovat emotivně motivované násilné chování s absentující rozumovou složkou u dětí a jeho prezentaci dětmi na sociálních sítích. Cílí též mimo jiné do konkrétních lokalit, a to lokalit zejména sociálně vyloučených. Atraktivní zpracování tématu do textu písně a videoklipu dává šanci zaujmout i tam, kde by se jiné preventivní aktivity minuly účinkem.

„Spolupráci s Tokhim jsme si vyzkoušeli v předchozích letech v souvislosti s jiným preventivním projektem a interaktivní forma komunikace s dětmi se nám velmi osvědčila. Proto nyní chceme v projektu „Chraň svůj svět“ také prostřednictvím Tokhiho přimět děti, které v dnešní době hojně využívají sociální sítě, k zamyšlení se nad reálností lidských vztahů a vazeb a jejich porovnání s virtuálními vazbami, které často nemají reálný základ ve skutečném přátelství. Tito virtuální přátelé, často spíše nepřátelé, svým necitlivým komentováním či hejtováním dokáží zasáhnou do dětské psychiky tak závažně, že si s tím samy děti nedokáží poradit. A my jim chceme ukázat cestu, jak se do takových potíží nedostat, popřípadě jak se s nich dostat ven a nebát se říct o pomoc,“ vysvětluje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Vztahy mezi dětmi a vnímání reality ze strany dětí v posledních letech významně ovlivnil přesun mnohých aktivit do online prostředí, což umocnila pandemická situace.

„Vlivem poslední doby, kdy docházelo k sociální izolaci dětí způsobené mimo jiné i uzavřením škol z důvodu světové pandemie, svůj vývoj zaznamenala i kriminalita dětí a protiprávní chování v online prostředí. Zvýšila se i brutalita jejich chování a útoků. Významnou roli v tomto vývoji hrají právě faktory jako absentování školní docházky u dětí ze sociálně vyloučených a jinak rizikových skupin, jejich předčasné ukončení školní docházky, život v nepodnětném prostředí a závislostní chování. Cílené působení na vybrané skupiny dětí je proto pro prevenci kriminality a jejich další budoucí vývoj klíčové,“ dodává JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Chytlavou melodií Tohkiho s podmanivým refrénem chceme dětem ozřejmit korektnost a důvěryhodnost mezilidských ale zejména vrstevnických vztahů a nastavit jejich vnímání reality, která se odehrává tady a teď, ve skutečném životě, nikoliv na síti. Od skladby očekáváme její sdílení mezi náctiletými. S tématem budou aktivně pracovat při preventivních besedách a setkávání se s dětmi samozřejmě i policisté.

Protože se projekt dotýká ve velké míře dětí ze znevýhodněných lokalit ČR a dětí z dětských domovů, zaštítil eventovou akci Nadační fond Hanky Kynychové, který se již patnáct let věnuje právě dětem z dětských domovů a klade si za cíl přivést děti k volnočasovým aktivitám a kvalitním mezilidským vztahům. Proto se i hlavní postavou klipu stal „svěřenec“ Hanky, kluk z dětského domova.

Myšlenku projektu podpořily ale také například Michaela Tomešová, Štěpánka Duchková a Kristýna Janáčková, které vhledem ke svému rodičovství vnímají cíl a hlavní myšlenky projektu jako velmi důležité.

Potřebnost diskuze a osvěty v daném tématu potvrzují i výsledky průzkumů působení současné protiepidemiologické situace na psychiku dětí, které jsou opravdu alarmující. „V listopadu 2020 bylo Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze provedeno rychlé dotazníkové šetření s cílem zmapovat aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace. Z různých oblastí rizikového chování byly nejčastěji identifikovány problémy spojené s duševním zdravím, s oblastí hygieny a ochrany před infekčními nemocemi, kyberšikana s kyberbezpečností a záškoláctví. To je potřeba vnímat jako problematické vzhledem k tomu, kolik času v současné situaci děti a dospívající tráví v online prostoru bez možnosti přímého dohledu rodičů Jakýkoliv apel na vztahové problémy mezi vrstevníky a osvětu v této oblasti vnímáme samozřejmě jako přínos,“ vysvětluje Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

pplk. Veronika Hodačová
5. 10. 2021

Odkaz na videoklip zde