Trestná činnosti za rok 2020

Kriminalita klesla o více jak sedmnáct procent.

Tak jako každoročně přinášíme i letos vyhodnocení bezpečnostní situace v rámci Územního odboru policie Kladno. Můžeme konstatovat, že došlo k výraznému poklesu trestné činnosti.

V roce 2020 zaevidovali policisté cekem 2367 trestných činů, což je o 507 méně, než v roce 2019. Jedná se o pokles o 17,6%. Podařilo se objasnit 1168 skutků, což je téměř padesát procent.

Cekem bylo stíháno 1279 osob, z čehož se 603 osob dopustilo trestné činnosti opakovaně – jednalo se o recidivisty. Celkem policisté stíhali sto cizinců, osmatřicet nezletilců spáchalo činy jinak trestné a čtyřiadvacet bylo mladistvých pachatelů trestné činnosti.

V roce 2020 bylo vyhlášeno pátrání po 381 osobách (pátrání po pobytu, příkazy k zatčení, zadržení podezřelé osoby, pohřešované osoby, dodání do výkonu trestu atd.), z čehož zůstalo aktivních devětatřicet.

Celkem pátrali policisté po třiadevadesáti motorových vozidlech, včetně motocyklů, přívěsů a zemědělských strojů. Z celkových čtyřiapadesáti odcizených vozidel bylo třiadvacet nalezeno.

Bylo zaevidováno 8656 přestupkových jednání, což je o 1045 méně, než v roce 2019. Jednalo se o 1870 přestupků proti majetku (pokles o 245), 1290 přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití (pokles o 63) a 4656 přestupků v dopravě (pokles o 1705).

Nejvyšší podíl na celkovém nápadu trestné činnosti má majetková kriminalita a to 967 případů, ve srovnání s rokem 2019 jsme však zaznamenali pokles o 358 skutků. Jedná se převážně o krádeže vloupáním, konkrétně do rodinných domů (64), bytů (22), obchodů (22) a do ostatních objektů (113). Dále evidujeme tzv. krádeže prosté, což je například krádež v objektech (173), krádež věcí z motorových vozidel (148), krádeže jízdních kol (31) a kapesní krádeže (19). Z další majetkové trestné činnosti můžeme zmínit poškození cizí věci (74), podvod (71) a zatajení věci (24).

Za uplynulý rok evidujeme 214 násilných trestných činů (pokles o dva skutky) a jedenačtyřicet mravnostních deliktů (nárůst o jeden případ).

Byl zaznamenán výrazný pokles hospodářské kriminality. Vyšetřovatelé na tomto úseku evidují za rok 2020 celkem 192 skutků, což je o 58 méně než v roce 2019. Na tomto úseku se jedná například o neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (70), úvěrový podvod (16), zpronevěra (12).

nprap. Michaela Nováková

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments