Kontrolní vážení nákladních vozidel

Policisté dopravního inspektorátu se zaměřili opět na nákladní vozidla.

Ve středu 20. října 2021 se uskutečnila, tentokrát na Slánsku, další akce zaměřená na nákladní vozidla. Dopravní policisté ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu Ministerstva dopravy ČR prováděli kontrolní vážení automobilů. Součástí byla i kontrola patřičných dokladů, sociálních předpisů, technického stavu a rozměrů vozidel.

Celkem byla zkontrolována asi desítka vozidel. Zvážena byla tři nákladní vozidla (dvě dodávky a jeden nákladní automobil nad 12 tun). U jedné z dodávek bylo zjištěno překročení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. V tomto případě byla řidiči udělena pokuta a provozovatel vozidla byl navíc oznámen k příslušnému správnímu orgánu.

Dále se kontrole nevyhnuly dvě nákladní soupravy, u kterých byla společně s výše zmiňovaným velkým nákladním automobilem provedena kontrola dodržování tzv. sociálních předpisů a technická silniční kontrola. Třem vozidlům byla omezena technická způsobilost pro závady v osvětlení, nevyhovující pneumatiky, poškozené upevnění tlumiče a upadlé zpětné zrcátko.

Policisté také zjistili u jednoho z řidičů porušení sociálních předpisů. Šofér si nevedl záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. I tento hříšník byl následně oznámen správnímu orgánu.

V obdobných akcích budou policisté pokračovat i v následujícím období.

 

Přetížená vozidla zatěžují pozemní komunikace a může tak být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dalším nebezpečím pak je pohyb přetíženého vozidla při zabrzdění, jeho změna jízdních vlastností a s tím související posun nevhodně zajištěného nákladu.

Kontrolní vážení vozidel je realizováno na základě zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích. Provádí se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích, a to u vozidel, která spadají do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R.

Policejní autohlídka si na komunikaci vytipuje vozidlo a provede jeho odklon a doprovod na stanoviště ke kontrolnímu vážení. Řidiči jsou povinni hlídku následovat a vážení se podrobit.

Řidič je dále povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na kontrolní vážení a předložit stanovené doklady.

Kontrolní vážení může zahrnovat kontrolu:

  • Hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy
  • Kontrolu poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě
  • Kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol
  • Kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel jízdní soupravy

Řidič vozidla se může dopustit přestupku pokud:

  1. a) Neuposlechne výzvy policisty, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu vážení
  2. b) Neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení
  3. c) Řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu

Za přestupek pod bodem a), b) může být uložena pokuta příkazem na místě do 30.000,- Kč, za přestupek pod bodem c) pak do výše 15.000,- Kč.

nprap. Michaela Nováková

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments